Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Rhestr cymwysterau gofynnol SkillsActive
[26/03/2019]

Mae’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn datgan bod “gan y person â gofal o leiaf gymhwyster lefel 3 a gydnabyddir ar restr gyfredol Gofal Cymdeithasol Gymru o'r Cymwysterau a Dderbynnir ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynanr a Gofal Plan t yng Nghymru neu Fframwaith Cymwysterau Gwaith Chwarae Integredig SkillsActive  (neu unrhyw restrau sy’n eu disodli), sy’n briodol i’r swydd: “Os ydych yn ansicr o’r cymwysteru sy’n ofynnol ar gyfer gwaith chwarae, dyma’r rhestr o SkillsActive.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)