Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cod Ymarfer ar gyfer Archwilio Gwasanaethau Gwarchod Plant, Gofal Dydd a Chwarae mynediad Agored
[09/05/2019]

Hoffem wybod eich safbwyntiau

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn awyddus i wybod eich safbwyntiau ar a yw eu Cod Ymarfer ar gyfer Archwilio Gwasanaethau Gwarchod Plant, Gofal Dydd a Chwarae mynediad Agored yn rhoi digon o wybodaeth ac eglurder.  Mae’r Cod Ymarfer yn gosod i lawr sut y bydd AGC yn cynnal archwiliadau o dan Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010.

 

Os hoffech gyfrannu at ymateb Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, rhowch ystyriaeth i’r Cod Ymarfer ac atebwch y canlynol 7 cwestiwn   erbyn Mehefin 10fed  2019.  Neu gallwch ymateb yn uniongyrchol i AGC drwy fynd i’w gwefan.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)