Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Ceisiadau am Gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
[14/05/2019]

Mae gan AGC wybodaeth ac arweiniad   i’ch helpu i baratoi a chyflwyno’ch cais am gofrestru gydag AGC, yn cynnwys y rhestrau gwirio y maent yn eu defnyddio i sicrhau bod eich cais yn gyflawn.

Mae’r arweiniad presennol yn golygu y bydd AGC yn derbyn eich cais i gofrestru gydag AGC ar yr ail gyflwyniad, hyd yn oed os nad yw’n gyflawn.  Gallai hyn olygu oedi yn amser y prosesu tra byddant  yn aros am wybodaeth ychwanegol.

Felly, yn unol â system ymgeisio ar-lein arfaethedig y bwriedir ei lansio yn yr Hydref, bydd AGC yn awr yn derbyn ceisiadau ddim ond os ydynt yn gyflawn. Mae hyn yn sicrhau y bydd eich cais yn barod i’w brosesu pan fydd AGC yn ei dderbyn.

Dywed AGC wrthym y caiff eich cais ei ddychwelyd atoch i’w orffen os nad yw’n gyflawn, ac nad oes terfyn ar y nifer o weithiau y gallwch gyflwyno cais i AGC.

Cofiwch, gall aelodau gysylltu â ni am gefnogaeth gyda chofrestru ag AGC.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)