Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Diwrnod Ieithoedd Ewrop
[26/09/2019]

Dathlir Diwrnod Ieithoedd Ewrop bob blwyddyn ar Fedi’r 26ain. Bellach yn ei ail flwyddyn ar bymtheg, dathlwyd Diwrnod Ieithoedd Ewrop gyntaf yn swyddogol yn 2002 yn dilyn Blwyddyn Ieithoedd Ewrop yn 2001.  Trefnir y diwrnod ar y cyd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chyngor Ewrop.

Mae Ewrop yn ffodus i fwynhau amrywiaeth gyfoethog o ieithoedd a diwylliannau gyda 200 iaith Ewropeaidd, 24 iaith UE swyddogol, ac, fe amcangyfrifir, tua 60 o ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol.  Nid yw’r ffigurau hyn yn cynnwys ieithoedd a siaredir gan bobl o fannau eraill yn y byd a allai fod wedi mudo i fyw yn yr Undeb Ewropeaidd, sydd yn cyfoethogi’r amrywiaeth gyfoethog a siaredir fwy fyth.

Pwrpas Diwrnod Ieithoedd Ewrop  yw dathlu’r amrywedd diwylliannol ac ieithyddol yn Ewrop ac i hybu dysgu ieithoedd.

  • Mae amcanion Diwrnod Ieithoedd Ewrop yn cynnwys:
  • Dathlu amrywedd ieithoedd a diwylliannau yn Ewrop.
  • Annog dysgu ieithoedd ar unrhyw oed.
  • Hybu dealltwriaeth rhyng-ddiwylliannol.
  • Amrywio’r amrediad o ieithoedd a ddysgir.

Dathlir Diwrnod Ieithoedd Ewrop yn Ewrop drwyddo draw drwy gyfrwng digwyddiadau megis dosbarthiadau iaith i bob oed a gallu, cynadleddau, cyfnewidiadau diwylliannol, gweithgareddau i blant ac eitemau teledu a newyddion arbennig.

Gallwch fynd at yr adnoddau a dod i wybod mwy am y ffyrdd y gallwch fod ynglyn â hyn ar  https://edl.ecml.at/

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)