Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cadwch Ddyddiad Wythnos Celf Plant 2019!
[08/06/2019]

Eleni bydd Wythnos Gelf Plant yn digwydd Dydd Sadwrn, 8  –  Dydd Sul, 16 Mehefin gyda chymorth caredig y Gymdeithas Gelf ac Ymddiriedolaeth Elusennol D'Oyly Carte Charitable. 

Mae cofrestru’n agor ar Ddydd Mawrth Ebrill 23 ac yn cau Mai 24 2019.

Cofrestrwch eich digwyddiad yma!

Mae cofrestru ar agor i fannau cyfarfod o bob math - o lyfrgelloedd i neuaddau cymunedol, mannau cyfarfod treftadaeth a pharciau gwledig, ysgolion, ac wrth gwrs amgueddfeydd a galerïau. Gall artistiaid unigol a gwneuthurwyr hefyd gofrestru digwyddiadau.

 Er mwy cynnwys eich digwyddiad fel rhan o’r Wythnos Gelf Plant rhaid iddo ddigwydd rhwng Dydd Sadwrn 8 a Dydd Sul 16 Mehefin 2018.

Pam bod yn rhan o hyn?

Mae’r Wythnos Gelf Plant yn gyfle ardderchog i annog teuluoedd, plant a phobl ifanc i ymweld â mannau cyfarfod lleol a mwynhau’r gweithgareddau hwyliog, creadigol na fyddent efallai wedi rhoi cynnig arnynt o'r blaen.

Yn 2018 cymerodd dros 14,000 o blant, pobl ifanc ac oedolion ran mewn digwyddiadau ar draws Lloegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Adroddodd trefnwyr y digwyddiad mai yno am y tro cyntaf yr oedd 58% o'r cyfranogwyr a aeth i'w digwyddiad, ac roedd 30% o'r cyfranogwyr yn gynulleidfaoedd a oedd yn gwbl newydd i’r celfyddydau.

Mae mwy o wybodaeth, a llawer o adnoddau yn rhad ac am ddim i’ch rhoi ar ben ffordd https://www.engage.org/childrens-art-week.aspx

 Byddem wrth ein boddau’n gweld canlyniadau eich gwaith caled - anfonwch e-bost atom yn membership@clybiauplantcymru.org os byddwch wedi cymryd rhan!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)