Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Hyfforddiant ACAS ar gael
[18/06/2019]

Mae staff o ansawdd a pherthnasodd cyflogaeth da yn sylfaenol i’r sector.  I gael pethau’n iawn, mae ACAS (sef y gwasanaeth cynghori, cymodi a chyflafareddu) yn rhoi gwybodaeth a chyngor di-dâl a di-duedd i gyflogwyr a chyflogeion ar bob agwedd ar berthnasoedd gweithle a chyfraith cyflogaeth.  Gallai’r hyfforddiant canlynol fod yn addas i chi.

 

Dowch i gyfarfod â’ch Cynghorwr Acas Lleol - Casnewydd - 18/06/2019

Mae’r sioe ffordd hon yn gyfle i gyflogwyr gael syniad ar sut y gall Acas helpu sefydliadau o bob maint, ar draws unrhyw ddiwydiant.  Mae’n rhoi’r cyfle i gyfarfod â’n cynghorwyr a dod i wybod mwy am y gwasanaethau y  mae Acas yn eu darparu.  Mae hwn yn ddigwyddiad AM DDIM a nifer cyfyngedig o leoedd yn aros – Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a sut i archebu lle.


Hyfforddiant a digwyddiadau i ddod
Dod i ben â gwyliau: Wrecsam
Recriwtio, Dewis a Chadw: Rhuthun
Having difficult conversations: Abertawe | Llandudno* | Casnewydd | Wrecsam
Rheoli gwrthdaro: Llanelli | Ewlo | Caerdydd | Cas-gwent
Rheoi disgyblaeth a chwynion: Caerdydd | Casnewydd | Abertawe

*Cynnal sgyrsiau anodd (Having difficult conversations delivered in the medium of Welsh)

 

Cofiwch, mae Acas yn cynnig dewis eang o hyfforddiant wyneb yn wyneb ar bob agwedd o berthnasoedd cyflogaeth.  Os ydych yn gyflogwr sy’n awyddus i ddadansoddi materion yn eich gweithle, gall ein hyfforddiant gael ei deilwrio i gynnig atebion ymarferol, a’i gyflenwi gyda datrysiadau sy’n addas i’ch anghenion busnes.  Am fwy o wybodaeth, llenwch 

ffurflen ymholiadau cwsmeriaid Acas.

Cliciwch yma am restr lawn o hyfforddiant a digwyddiadau yng Nghymru.

 

Ffurflenni a thempledi y gellir eu lawrlwytho am ddim.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)