Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Dechrau chwilio am weithwyr gofal sy'n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg
[17/06/2019]

 

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd, cyflogwyr a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Bydd angen i unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal llenwi ffurflen enwebu, gan ddweud mewn 250 o eiriau neu lai pam mae’r gweithiwr yn haeddu cael ei gydnabod a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n cael cymorth ganddo neu ganddi.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, a does dim angen iddo neu iddi fod o safon benodol, cyn belled â’i fod yn defnyddio'r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Cytunir rhestr fer o enwebeion gan banel o feirniaid, ac wedyn gwahoddir y cyhoedd i bleidleisio am y gweithiwr maent yn credu y dylai ennill y wobr, a fydd yn cael ei gyflwyno yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ar ddydd Mawrth, 6 Awst 2019.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu sydd â'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun sy’n siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal o ansawdd da, sy'n llawn urddas.

“Gall hyd yn oed ychydig o eiriau o Gymraeg gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth.

“Gobeithio y bydd y wobr newydd hon nid yn unig yn rhoi sylw i weithwyr sy'n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o bobl sy'n gallu siarad yr iaith i weithio yn y maes gofal.”

Bydd angen i unrhyw un sy’n enwebu gweithiwr gofal sicrhau bod y gweithiwr gofal yn hapus i gael ei enwebu cyn cyflwyno’r cais oherwydd bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn defnyddio ei stori a lluniau i roi cyhoeddusrwydd i'r wobr, ac i hybu manteision a phwysigrwydd darparu gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal, lawrlwytho a llenwi ffurflen enwebu sydd ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn https://gofalcymdeithasol.cymru/straeon-newyddion/dechrau-chwilio-am-weithwyr-gofal-syn-darparu-gofal-rhagorol-drwy-gyfrwng-y-gymraeg, a’i hanfon:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffyrdd uchod neu ar Twitter @gofcymdeithasol neu ar Facebook yn facebook.com/carecareerswales

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 3 Gorffennaf 2019.

Nodiadau i olygyddion

Am fwy o wybodaeth am y wobr, cysylltwch â Malcolm Williams yn malcolm.williams@gofalcymdeithasol.cymruneu ar 02920 780634 neu Bethan Gaffey yn bethan.gaffey@gofalcymdeithasol.cymruneu ar 02920 780574.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)