Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Gweithdai AM DDIM i aelodau yn Sir Gaerfyrddin: Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a'i Ffrindiau
[24/06/2019]

Byddwn yn cyflenwi gweithdai AM DDIM i glybiau sy’n aelodau mewn ardaloedd penodol o Sir Gaerfyrddin. Bydd gweithdai AM DDIM yn cael eu cyflenwi yn eich clwb i Weithwyr Chwarae a phlant a’r cyfle i ddewis o blith e.e. Adeiladu Deniau, Parth Natur, Chwarae Allan gyda’r Elfennau, Yn Gyforiog o Gemau ac eraill

Seilir hyn ar sail y cyntaf i’r felin.  I wybod mwy ffoniwch Swyddfa Gorllewin Cymru ar 01269 831010 neu drwy e-bost i info-ww@clybiauplantcymru.org

Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhodd o £2,500 gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ray Gravell a’i Ffrindiau i helpu Gweithwyr Chwarae hwyluso chwarae gyda phlant mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol mewn ardaloedd yn Sir Gaerfyrddin.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)