Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Arweiniad at Atal a Rheoli Haint (2019) i Leoliadau Gofal Plant (0-5 blwydd oed) yng Nghymru
[10/12/2019]

Wedi ymgynghori mae’r arweiniad wedi ei ddiweddaru; mae’n rhoi arweiniad sylfaenol ar atal a rheoli haint i staff sy’n gweithio mewn meithrinfeydd, canolfannau gofal dydd, cylchoedd chwarae, creshis, canolfan plant, gwarchodwyr plant, clybiau ôl-ysgol a chlybiau gwyliau. Dylid defnyddio’r arweiniad hwn yn ogystal gan bob aelod o’r staff sydd yngl��n â gweithgareddau awyr-agored i’r plant.

Mae gan staff sy’n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau gofal plant yng Nghymru ‘ddyletswydd gofal’ i ddarparu amgylchedd diogel i blant.

Ceir hyd i’r arweiniad presennol yma:  https://bit.ly/2YxHLG4ynghyd ag arweiniad ar yr amser a argymhellir i gadw unigolion i ffwrdd o leoliadau oherwydd heintiau cyffredinoalong with the recommended time to keep individuals away from settings because of common infections (2019) https://bit.ly/2rgN6oC

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)