Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Atgoffiad i ffonio AGC i gael rhif adnabod personol ac actifadu cyfrif
[17/12/2019]

Erbyn hyn fe ddyla eich bod wedi cael llythyr yn eich hysbysu bod AGC yn mynd ar-lein ar gyfer darparwyr gofal plant a chwarae, ac yn gofyn i chi greu cyfrif ar-lein trwy ffonio AGC ar 0300 7900 126 a dewis opsiwn 4.

Rydych angen creu cyfrif ar-lein ar gyfer cwblhau y SASS sydd yn ofyn rheolaethol. Fe fydd y SASS ar gael i’w gwblhau o’r 6ed o Ionawr 2020 tan y 4ydd o Chwefror 2020.

Mae’r amserlen ar gyfer creu cyfrif yn awr wedi pasio, ond os nad ydych wedi cwblhau y broses yma mae’n dal yn bosib i chwi wneud hyn trwy gysylltu ar AGC. Mae ein oriau agor fel a ganlyn:

  • Dydd Llun Rhagfyr 16eg – Dydd Iau Rhagfyr 19eg: 09:00 – 17:00; Dydd Gwener Rhagfyr 20ed: 09:00 – 16:30. Dydd Sadwrn a dydd Sul: Wedi cau.
  • Dydd Llun Rhagfyr 23ain: 09:00 – 17:00; Dydd Mawrth Rhagfyr 24ain: 09:00 – 12:00. Dydd Mercher Rhagfyr 25ain tan dydd Sul Rhagfyr 29ain: Wedi cau.
  • Dydd Llun Rhagfyr 30ain: 09:00 – 17:00; Dydd Mawrth Rhagfyr 31ain: 09:00 – 16:00. Dydd Mercher 1af o Ionawr: Wedi cau.

Oriau arferol o ddydd Iau yr 2il o Ionawr 2020.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)