Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

A oes gan eich Staff y cymwysterau cywir? A fydd eich Lleoliad Gofal Plant yn cyrraedd y terfyn amser o Fedi 2021 ar gyfer y cymwysterau Gwaith Chwarae?
[21/01/2020]

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn dilyn cyhoeddi’r Circular Letter WGC 006/2017i ddatblygu cyfathrebu gyda’r Lleoliadau, gan eu hatgoffa o’r gofynion parthed staff sy’n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredig, gan gynnwys chwarae mynediad-agored a Lleoliadau Gofal Plant, i fod â’r cymwysterau Gwaith Chwarae cywir erbyn Medi 2021.

Cliciwch ar y ddolen isod i’r llythyr sydd ar wefan Llywodraeth Cymru os gwelwch yn dda.

https://llyw.cymru/llythyr-atgoffa-ar-gyfer-pob-lleoliad-gofal-plant-gofal-dydd?_ga=2.266338183.905440826.1579595947-862788626.1579079186

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)