Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cymwysterau gofynnol i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredi
[21/01/2020]

Ydych chi’n ansicr ynghylch pa gymwysterau Gwaith Chwarae sydd eu hangen ar eich staff?

Mae siart llif i helpu Lleoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae yng Nghymru adnabod y Cymwysterau Gwaith Chwarae sydd eu hangen i staff yn eu lleoliadau.  Mae hyn wedi ei ddatblygu gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs a Chwarae Cymru yn rhan o’n gwaith gyda Llywodraeth Cymru ac fel aelod o Gyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC) a phartneriaeth CWLWM.

Cewch hyd i’r siart llif yma:

https://www.playwales.org.uk/login/uploaded/documents/Qualifications/Playwork%20qualifications%20flowchart.pdf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)