Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Coronafeirws (COVID-19) Diweddariad [12/03/2020]
[12/03/2020]

Yn rhan o'n cefnogaeth i'r sector, rydym yn cynnal Cyrsiau Hyfforddi, Gweithdai Clwb ac ymweliadau Cefnogi Clwb.

Wrth i Coronafeirws (COVID-19) ledaenu'n ehangach yn y DU ac wrth i'r sefyllfa ddatblygu, byddwn yn adolygu'n gyson ein harweiniad a'n harferion er mwyn diogelu iechyd a diogelwch ein staff a'r sector.

Nodwch os gwelwch yn dda, mewn ymateb i arweiniad presennol y llywodraeth ar Coronafeirws, bydd ein digwyddiadau hyfforddi, digwyddiadau rhwydweithio ac ymweliadau Cefnogi Clwb yn dal i fynd yn eu blaenau.  Os bydd newid yn y sefyllfa, rhown wybod i chi'n syth.

Gofynnwn, os ydych yn teimlo'n anhwylus neu wedi teithio yn ôl o ardal a adnabyddir yn un risg-uchel o fewn y 14 diwrnod diwethaf, ac yn disgwyl mynychu digwyddiad hyfforddi/digwyddiad rhwydweithio/sesiwn ymrestru ar gyfer cymhwyster, eich bod yn ein hysbysu ac yn peidio â'u mynychu. Gofynnwn hefyd, os ydym ni wedi archebu Gweithdy Clwb neu ymweliad cefnogi-clwb yn eich Lleoliad, a'ch bod chi neu unigolyn arall yn eich  Lleoliad/ysgol wedi eich cyfarwyddo i hunanynysu, eich bod yn ein hysbysu cyn gynted â phosibl os gwelwch yn dda.

Yn yr amgylchiadau hyn, hepgorir ffioedd canslo.

 

Swyddfa Caerdydd: 029 2074 1000 / info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Bae Colwyn: 01492 536318 / info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Cross Hands: 01269 831010 / info-ww@clybiauplantcymru.org

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)