Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Coronafeirws (COVID-19)
[18/03/2020]

Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n agos â gwledydd eraill y DU i sicrhau dull cyson i’r sefyllfa ar y Coronafeirws, un ag iechyd y cyhoedd yn ei arwain. Yng nghyfarfod COBRA ar  12/03/2020, cytunodd pob un o’r pedair Llywodraeth i symud o gynnal i oedi.

 

Mae’r posibilrwydd o gau ysgolion, a’r oblygiadau i bob disgybl, yn rhan o’r trafodaethau hynny. Ond mae cyngor y Prif Swyddog Meddygol yn glir; sef na ddylid cau ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant ar hyn o bryd. Seilir y penderfyniadau hyn ar y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf.

 

Mae’r Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad (yr FCO) wedi cynghori ysgolion, colegau a phrifysgolion yn erbyn teithio rhyngwladol, yn cynnwys tripiau ysgol dramor.

 

Diweddarir y cyngor a’r arweiniad a roddir i leoliadau addysgol i adlewyrchu’r cyngor diwygiedig.  https://gov.wales/guidance-educational-settings-about-covid-19.

 

I gael y cyngor diweddaraf un gan Lywodraeth Cymru, ewch i gov.wales/coronavirus

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)