Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Diweddariad Addysg Covid 19
[18/03/2020]

Caiff yr e-bost hwn ei ddanfon atoch gan Lywodraeth Cymru ac mae'n cynnwys diweddariadau ar gyfer pob lleoliad gofal plant ac addysg gan gynnwys Dysgu’n Seiliedig ar Waith.

Datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg – Cau ysgolion

Diweddariad fideo gan Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg.  Bydd hwn ar gael ar sianel Twitter y Gweinidog heddiw. @wgmin_education

A fyddai modd i ni ofyn i'r holl randdeiliaid rannu ar eich sianeli

 

AGC

  • Diweddariadau ar gael drwy’r wefan

 

 

 

Diweddarir cyngor ac arweiniad ar gyfer lleoliadau addysgol yn reolaidd i adlewyrchu cyngor diwygiedig

 

Cyngor diweddaraf ar asesiadau ac arholiadau gan Cymwysterau Cymru

Am y gwybodaeth diweddaraf ewch i wefan Cymwysterau Cymru.  

 

 

Dysgu o bell trwy Hwb

Rydyn ni eisiau i ysgolion aros ar agor, ond mae’n bosib dechrau paratoi rhag ofn bod angen cau, drwy ddefnyddio platfform Hwb a'r cyngor diweddaraf ar ddysgu o bell.

 

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)