Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cynllunio Brys: Polisi Coronafeirws (COVID-19)
[19/03/2020]

Rydym yn deall yr anhawster y mae nifer ohonoch yn ei wynebu ar hyn o bryd, a hoffem eich sicrhau ein bod yn gweithio’n galed ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i gefnogi’r Sector Gofal Plant.  Rydym wedi datblygu Polisi Templed i Glybiau Gofal Plant Allysgol gan ddilyn yr arweiniad presennol; mae croeso i bob Clwb Gofal Plant Allysgol i’w addasu i’w gofynion eu hunain.  Rydym wedi derbyn nifer o gwestiynau gan Leoliadau, a gobeithiwn fod â set o gwestiynau cyffredin ar eich cyfer yn fuan gan Lywodraeth Cymru; bydd y rhain yn gymorth i roi rhywfaint o eglurder, ac yn ymdrin â rhai pryderon sydd wedi codi.

Rydym yn un gymuned, a byddwn yn helpu ein gilydd drwy’r cyfnod hynod anarferol hwn.

http://bit.ly/CPCKC-CV-19-Template_Policy

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)