Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws
[08/05/2020]

Dros yr pythefnos diwethaf rydym wedi bod yn cysylltu â chi ynglyn â’r  arweiniad i’r Sector Gofal Plant ar wneud cais i’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws a ddosbarthwyd gan Lywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd mae Awdurdodau Lleol yn cysylltu â darparwyr gofal plant i wneud eu sefyllfa ar staff ar saib ac ariannu o’r llywodraeth yn eglur.  Yn unol â’r arweiniad o Drysorlys Ei Mawrhydi, ac fel gwybodaeth sylfaenol, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Awdurdodau Lleol wirio gyda darparwyr y 3 pheth canlynol:

  1. cadarnhau gyda’r lleoliadau nad ydynt yn defnyddio arian y Cynllun Cadw Swyddi ac arian y llywodraeth i

                 ariannu cyflogau cyflogeion ar saib;

2.   cadarnhau nad yw’r taliadau y mae lleoliadau’n eu derbyn o ganlyniad i’r Cynllun Cadw Swyddi, ynghyd â’u hariannu ariannol presennol a disgwyliedig, yn golygu eu bod yn awr yn derbyn cyfanswm o ariannu cyhoeddus sydd dros eu lefel ddisgwyliedig o incwm i dalu cyflogau; a

3.   gofyn i leoliadau a ydynt yn dymuno rhoi diwedd ar eu holl ariannu cyhoeddus fel y gallant gau a gwneud cais am roi eu holl staff ar gyfnod saib, ac os felly, ad-dalu unrhyw arian cyhoeddus a roddwyd mewn ffordd y gwêl yr awdurdod orau.

I bwrpasau rheolaeth gyllidol yr awdurdodau, mae’n bosibl y byddant am gael tystiolaeth ychwanegol; dyna’u rhagorfraint hwy, a byddai hyn yn unol â chanllawiau Trysorlys ei Mawrhydi a chanllawiau CThEM.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)