Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Cyhoeddi "Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cyfnod nesaf o ofal plant ac addysg: ystyriaethau, cynllunio a heriau"
[19/05/2020]

Yr wythnos diwethaf cyhoeddodd @Llywodraeth Cymru“Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant:ystyriaethau, cynllunio a heriau ” gan ddiolch i’r Sector am ei fewnbwn a’i gefnogaeth hyd yma.

Mae’r ddogfen weithio hon yn dangos cymhlethdod y mater, a’r ystyriaethau a’r penderfyniadau y mae angen eu cymryd i agor gofal plant, ysgolion a lleoliadau addysgol eraill i fwy o blant a phobl ifanc.

 

Nid yw Llywodraeth Cymru’n disgwyl y bydd ysgolion, na lleoliadau gofal plant ac addysg eraill ar agor o gwbl i bob dysgwr, o bobl blwyddyn, drwy gydol yr wythnos yn y dyfodol agos. Nid ydynt yn gosod dyddiad hyd nes y bydd mwy o dystiolaeth, mwy o hyder a mwy o reolaeth dros y feirws.  Ond maent yn defnyddio’r amser hwn i gynllunio.

 

Mae LlC am fod yn onest a thryloyw a dechrau trafodaeth ehangach ar sut i wneud hyn, yn cynnwys gyda rhieni a phlant.  Mae diogelwch gweithwyr gofal plant, athrawon, darlithwyr, myfyrwyr, cynorthwywyr dysgu, gofalwyr adeilad, staff arlwyo a lleoliadau cefnogi eraill yn hollbwysig, fel yr amlinellir ym mhum egwyddor y Gweinidog Addysg.

 

Maent wedi sefydlu nifer o grwpiau cynghori.  Byddant hefyd yn dal i ystyried barn rhieni, plant a phobl ifanc.  Bydd hyn yn cynnwys sesiynau megis #AskKirsty tomorrow (Dydd Mercher 20/05), 16:00 - 17:00 lle maent yn gwahodd pobl i roi eu barn yn uniongyrchol i Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, drwy twitter a facebook.

 

Byddwch yn clywed am unrhyw newidiadau neu ddatblygiadau’n sy’n gysylltiedig â gofal plant, ysgolion a lleoliadau yng Nghymru yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru neu drwy’r lleoliad ei hun.  Peidiwch ag anghofio #AskKirsty yfory am 4yh os oes gennych unrhyw gwestiynau!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)