Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Arweiniad Diwygiedig ar Gofrestru i ymgeiswyr a darparwyr mewn ymateb i COVID-19
[15/05/2020]

Mae AGC yn parhau i brosesu cofrestriadau ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae newydd ac amrywiadau i wasanaethau sydd eisoes wedi’u cofrestru.  Mae timau cofrestru’n dal i flaenoriaethu cofrestru a gwaith amrywio sy’n cefnogi darparwyr i ddarparu gwasanaethau o ganlyniad i COVID-19.  Mae rhai prosesau sy’n gysylltiedig â gwiriadau’r GDG a chyfweliadau wedi eu haddasu. Dyma arweiniad pellach (gw.eu gwefan am y Gymraeg):  Canllawiau Cofrestru Addasedig i ymgeiswyr a darparwyr mewn ymateb i COVID-19

Ymweliadau â safleoedd

Bydd ymweliadau â’r safle’n digwydd pan na fydd unrhyw ffordd arall o asesu addasrwydd y safle.  Gallwn ddefnyddio gwahanol ddulliau i gael y wybodaeth am eich adeilad y mae ei hangen arnom, megis rhestr wirio’r adeilad a golwg ar eich adeilad drwy gyfrwng Skype.

Gwiriadau’r DBS

Bydd AGC yn mabwysiadu dulliau adnabod amgen, gan wirio o bell, er enghraifft drwy gyfrwng Skype.

Cyfweliadau

Bydd AGC yn cyfarfod ag ymgeiswyr ac Unigolion Cyfrifol o bell, yn cynnwys er mwyn cynnal cyfweliadau cofrestru.

Ffoniwch 0300 7900 126, neu e-bostiwch ciw@gov.wales

https://arolygiaethgofal.cymru/200506-coronafeirws-covid-19-ein-dull-o-ymdrin-cheisiadau-cofrestru-ac-amrywio?_ga=2.65941543.883629207.1590148129-1066913601.1579192787

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)