Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Ffeithlen Clefyd y Lleng Filwyr
[03/06/2020]

Ers brigo haint Covid-9 ac yna’r cyfnod clo, mae nifer o ddarparwyr gofal plant wedi cau, neu wedi bod yn gweithredu gwasanaeth llai o lawer.  Roedd yn rhaid i nifer o ddarparwyr ddod i benderfyniadau’n gyflym, ac efallai na fyddent wedi cael amser i roi yn eu lle weithdrefnau i sicrhau diogelwch eu cyflenwad dwr tra’r oeddent ynghau.  Mae’r arweiniad hwn wedi ei baratoi gan CWLWM i gefnogi darparwyr gofal plant wrth iddynt baratoi i ailagor a dod o’r cyfnod clo.
 
Cliciwch yma i lawrlwytho copi y gellir ei argraffu.
 
Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)