Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Bydd y Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn cau i ymunwyr newydd yn fuan
[04/06/2020]

A’r Cynllun Cadw Swyddi’n cau i ymunwyr newydd o Fehefin 30, er mwyn bodloni’r maen prawf o gyfnod saib swydd o dair wythnos lawn, y dyddiad terfynol y gall cyflogai gael ei roi ar saib swydd am y tro cyntaf yw Mehefin 10fed 2020.

Os nad ydych wedi rhoi eich staff ar saib swydd, ac os ydych yn derbyn arian naill ai drwy’r Cynnig Gofal Plant na’r Cynllun Cyfle Cynnar, yna byddwch yn gwybod y bydd y taliadau hynny’n dod i ben yng nghanol Mehefin o dan y trefniadau presennol.

Bydd angen i leoliadau y mae hyn yn berthnasol iddynt benderfynu a ydynt am hawlio taliad am Fehefin neu roi eu staff ar saib.

O fis Gorffennaf ymlaen, heb ariannu drwy’r Cynnig Gofal Plant na’r Cynllun Cyfle Cynnar bydd nifer o leoliadau na fyddant yn gallu talu cyflogau staff heb incwm ffioedd.  Er na ofynnwyd i Leoliadau Gofal Plant i gau yn ystod y cyfnod clo, fe wnaeth lawer hynny am resymau amrywiol, ac nid oes dyddiad wedi ei osod ar hyn o bryd o ran pa bryd y bydd modd i Leoliadu Gofal Plant agor yn llawn. Felly ni wyddir y dyddiad pryd y bydd Lleoliadau Gofal Plant yn derbyn ffioedd i dalu cyflogau staff a thaliadau eraill. Y mae’n hollbwysig bod Lleoliadau Plant yn penderfynu ar hyn cyn Mehefin 10fed er mwyn parhau i dderbyn ariannu fel y gellir talu staff.

Ceir hyd i wybodaeth bellach ar y cynllun saib swydd a’r newidiadau cysylltiedig yma: https://bit.ly/2U0zo4E

Ceir hyd i dempledi ar gyfer rhoi staff ar saib yma: https://bit.ly/CPCKC-CV19-Templates

Os oes arnoch angen cefnogaeth bellach, cofiwch gysylltu â’ch swyddfa leol:

Caerdydd:       info@clybiauplantcymru.org

Abertawe:       info-ww@clybiauplantcymru.org

Bae Colwyn:   info-nw@clybiauplantcymru.org

 

Ydych chi wedi adnewyddu eich aelodaeth eto? Os na, fe’ch gwahoddir i ymuno neu adnewyddu ar-lein ar www.clybiauplantcymru.org/members.asp

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)