Existing Members Find a club Setup a club

Newyddion

Gwaith Chwarae wedi Covid-19
[11/06/2020]

Gyda chyhoeddi’r arweiniad, Mesurau Diogelu mewn Lleoliadau Gofal Plant gan Lywodraeth Cymru, a’r newyddion y gall gofal plant baratoi ar gyfer ailagor o Fehefin 29ain ymlaen, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu llu o adnoddau i gefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol i’w helpu i adfywio.

  

Un o’r adnoddau hyn yw ein newyddlen Gwaith Chwarae wedi Covid-19.    Yn un o’n harolygon diweddar, adroddodd 77% o Glybiau Gofal Plant Allysgol ar bryder dros sut i ddarparu amgylchedd chwarae o ansawdd o fewn y gofynion ar bellhau cymdeithasol a rheoli haint.  I roi sylw i’r pryderon hyn a’u lliniaru, rydym wedi datblygu adnodd cyflawn i leoliadau gofal plant er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dod â chyfleoedd chwarae dan amodau pellhau cymdeithasol i blant yn eu lleoliadau pan fyddant yn dychwelyd.

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)