Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Wythnos Wyddoniaeth Prydain

Date: 01/03/2019

Dathliad 10 niwrnod blynyddol o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yw Wythnos Wyddoniaeth Prydain, ac y mae’n gyfle i lu o sefydliadau, clybiau, grwpiau ac ysgolion ymgysylltu â digwyddiadau a gweithgareddau STEM. Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi bod yn ddigon ffodus i gael ei ariannu gan Wythnos Wyddoniaeth Prydain i ddatblygu a ffilmio 5 arbrawf/gweithgaredd wedi eu seilio ar ein 5 synnwyr.  Mae pob gweithgaredd unigol yn hawdd i’w ddyblygu, gan ddefnyddio adnoddau rhad neu am ddim. 

Fe welwch rai clipiau fideo o'r gweithgarddau hyn ar eich sianel Youtube  (http://bit.ly/CPCKC-YouTube)  rhai a waethom yn ystod Hanner Tymor mis Chwefror yng Nghanolfan Daro-i-mewn Llanharan yn Rhondda Cynon Taf, er mwyn annog Clybiau Gofal Plant Allysgol ledled Gymru i fod yn rhan o hyn!  

Bydd Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn digwydd o Fawrth 8fed i Fawrth17eg a byddai’n dda iawn gennym glywed gan glybiau sy’n ail-greu’r gweithgareddau hyn yn eu lleoliadau. Postiwch eich ffotograffau i’n tudalen https://www.facebook.com/clybiau, neu rhowch wybod i ni sut y byddwch chi’n dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain yn eich Clwb chi!

Cewch gopïau o'r cardiau gweithgaredd drwy glicio i lawrlwytho isod.

 

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)