Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Mae'ch Barn yn Cyfrif

Date: 07/03/2019

Yn 2016 cafodd Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs ei ariannu gan Arian i Bawb bar gyfer prosiect “Mae’ch Barn yn Cyfrif”. Gwnaeth y prosiect ein galluogi i archwilio i effaith Gofal Plant Allysgol ar gymunedau a theuluoedd yng Nghymru, ac i gasglu gwybodaeth ynghylch yr anghenion gofal-plant presennol ac yn y dyfodol.  Llwyddwyd i wneud hyn drwy amryw ddulliau (ymgynghoriadau wyneb-yn-wyneb a holiaduron ysgrifenedig) a chydag amryw o bobl (teuluoedd a oedd – a theuluoedd nad oedd – yn defnyddio Gofal Plant Allysgol ar y pryd, gweithwyr proffesiynol a phlant).  Gwelir canlyniadau’r prosiect yn ein Hadroddiad Diwedd Prosiect.

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)