Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Bagiau Cymorth Tesco - Llanelli

Date: 25/04/2019

Rydym angen eich Pleidleisiau i ‘Chwarae tu allan. Cysylltu â Natur’.

Mae’n bleser mawr gennym roi gwybod i chi fod ein cais i gynllun grant Bagiau Cymorth Tesco i gael gweithdai am ddim i aelod-Glybiau yn ardal Llanelli  wedi bod yn llwyddiannus, a bydd yn mynd yn ei flaen i dderbyn pleidlais cwsmeriaid yn Uwchfarchnad Tesco Llanelli yn ystod Mai a Mehefin 2019.  Po fwyaf o bleidleisiau a gawn, y mwyaf o weithdai am ddim y gallwn eu cynnal!

Os hoffech i Glybiau dderbyn gweithdai am ddim - Adeiladu Deniau, Yn Gyforiog o Gemau, Parth Natur a Chwarae Allan gyda’r Elfennau - i gefnogi iechyd a llesiant drwy chwarae yn yr awyr agored a chwarae amgylcheddol, yna gofynnwch am y talebau glas yn y siop a phleidleisiwch dros ‘Chwarae Tu Allan, Cysylltu â Natur’!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)