Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Bagiau Cymorth Tesco - Aberdaugleddau a Hwlffordd

Date: 25/04/2019

Gweithdai AM DDIM i Aelod-Glybiau, ‘Chwarae Tu allan. Cysylltu â Natur.’

Diolch i Fagiau Cymorth Tesco mae modd i ni gyflenwi gweithdai am ddim i aelod-glybiau yn ardaloedd Hwlffordd ac Aberdaugleddau dros y 18 mis nesaf a bydd ein Clybiau lwcus yn Hwlffordd yn dechrau mwynhau’r gweithdai yr haf yma!

Gall clybiau ddewis o blith Adeiladu Deniau, Yn Gyforiog o Gemau, Parth Natur a Chwarae Allan gyda’r Elfennau  i gefnogi iechyd a llesiant drwy gyfrwng chwarae yn yr awyr agored a chwarae amgylcheddol.  Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb! 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)