Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

CYMHWYSO MEWN GWAITH CHWARAE

Date: 25/04/2019

O fis Medi 2021 ymlaen bydd angen i BOB lleoliad gofal plant All-Ysgol sy’n gweithio gyda phlant dros 8 mlwydd oed fod â staff sy’n gymwysedig mewn Gwaith Chwarae – AGGCC.

Mae Prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol i ennill sgiliau swydd-benodol.

Os ydych wedi’ch cyflogi:
 • Am 10 -15.9 o oriau mae gennym ariannu cyfyngedig o dan Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn achos Lefel 2 neu 3.
 • Am 16 o oriau yr wythnos neu drosodd mewn lleoliad cofrestredig gallwch fod yn gymwys am brentisiaeth yn seiliedig ar waith, ar lefel 2, 3 neu 5, wedi ei hariannu’n llawn.

Os byddwch yn gymwys gallech gael eich ariannu fel a ganlyn:

Gwerth £4,840 o hyfforddiant ar Lefel 3
Gwerth £3,500 o hyfforddiant ar Lefel 2

Ymrwymiad gennych CHI:

 • Mynychu sesiynau wythnosol neu fisol gyda hyfforddwr wedi ei gymeradwyo
 • Ymrwymiad i ddysgu’r egwyddorion Gwaith Chwarae a’u rhoi ar waith
 • Cwblhau tystiolaeth yn Seiliedig ar Waith a gwaith aseiniad

Byddwch CHI’N cael:

 • Cymwysterau mewn Gwaith Chwarae a fydd wedi eu derbyn gan AGGCC a Sgiliau Hanfodol Cymru
 • Hyfforddwr ac asesydd dynodedig
 • Gwersi wythnosol gyda hyfforddwr, deunydd cyrsiau a’r damcaniaethau Gwaith Chwarae diweddaraf
 • Ymweliadau misol â gweithle

Ymrwymiad gan y Cyflogwr:

 •   Eich cynorthwyo i roi’ch dysgu ar waith yn y gweithle
 •   Eich rhyddhau i fynychu sesiynau dosbarth
 •   Ymuno mewn ymweliadau / cyfarfodydd cynnydd misol

I wneud cais am le cyfyngedig:

 • Ysgrifennwch lythyr cais i gydfynd â’ch CV
 • Esboniwch pam eich bod yn haeddu lle ar y cwrs
 • Esboniwch eich ymroddiad i  chwarae a ddewisir yn rhydd a’r egwyddorion Gwaith Chwarae

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’ch swyddfa ranbarthol

Gogledd Cymru: info-nw@clybiauplantcymru.org

De-ddwyrain Cymru: info@clybiauplantcymru.org

Gorllewin Cymru: info-ww@clybiauplantcymru.org

Mae’r Rhaglen Brentisiaeth wedi ei hariannu gan Lywodraeth Cymru â chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

 

                                           

Os ydych â diddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi, gallwch lawrlwytho ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma a’i hanfon i un o’n Swyddfeydd Rhanbarthol

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)