Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Cronfa Cymuned Leol y Co-op

Date: 02/05/2019

Mae’n destun balchder i Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs gael ein cefnogi gan Gronfa Cymuned Leol y Co-op i gyflwyno profiadau newydd, llawn hwyl, i blant 3-11 blwydd oed.

A allwch chi ein helpu?Gallwch!  Mae’n hawdd…..https://membership.coop.co.uk/causes/28693

Ewch â’ch cerdyn aelodaeth o'r Co-op ar-lein a dewiswch Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs fel yr Achos / Prosiect Lleol yr hoffech ei gefnogi.

Os nad oes gennych gerdyn aelodaeth gallwch yn hawdd gofrestru i dderbyn un ohonynt ar-lein am £1: www.co-op.co.uk/membership.  Yn gyfnewid am gofrestru, byddwch chi’n ennill 5% ar bob eitem o frand y Co-op a bydd ein prosiect sy’n cefnogi profiadau i blant yn derbyn rhodd o 1% ar bob pryniant a wneir drwy’r Co-op  (mae hyn yn cynnwys gofal angladdol y Co-op) pan fyddwch yn defnyddio’ch cerdyn aelodaeth – ac ni fydd yn costio ceiniog (heblaw am un tâl aelodaeth o £1).

Os hoffech wybod mwy am ein cyfundrefn neu’r prosiectau yr ydym yn eu cyflenwi, ewch i’n gwefan ar www.clybiauplantcymru.org

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)