Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Cymraeg Nawr mewn Munud

Date: 07/05/2019

Ry’n ni’n gwybod, i chi sydd â thipyn bach o Gymraeg neu sy’n dysgu Cymraeg, mai’r peth sy’n eich rhwystro fwyaf rhag dysgu mwy yw hyder.  Ry’n ni eisiau'ch helpu.

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect newydd a fydd gobeithio yn help – i bawb – siarad mwy o Gymraeg mewn Clybiau Allysgol.  Byddwn yn gwneud fideos byr a phosteri defnyddiol bob mis i helpu plant a Gweithwyr Chwarae i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion Cymraeg syml yn eu Chwarae.

Edrychwch ar ein fideo cyntaf - Yn yr ardd (In the garden) – i chi gael dechrau, yna rhannwch hwn ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol eich hunain i ledaenu’r gair (Cymraeg)!

 

Gan fod Welsh Now in a Minute yn brosiect newydd - byddem ni’n falch iawn yn cael eich adborth. Dwedwch wrthon ni beth mae’r plant yn ei hoffi a beth allwn ni wneud yn well. Ond os byddech chi’n hoffi bod yn rhan o hyn a gwneud eich fideos eich hunain, dwedwch wrthon ni a gallwn ni anfon tips atoch chi cyn i chi ddechrau.

 Y peth pwysig yw dechrau siarad peth Cymraeg – does dim eisiau i chi boeni am y treigliadau, amserau’r ferf, nac unrhyw beth technegol; gwnewch beth allwch chi a mwynhewch wneud.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)