Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Prosiect Camau

Date: 26/06/2019

Mae yn awr yn bosibl cofrestru ar gyfer Hyfforddiant Iaith-Gymraeg AM DDIM i Weithwyr Chwarae yn awr wedi dod!

Gallwch yn awr gofrestru eich diddordeb i fynychu cwrs 20-awr yn yr iaith Gymraeg yn rhan o gynllun Camau.  Camau yw’r enw a roddir i’r hyfforddiant pwrpasol Cymraeg ar gyfer y sector Gofal Plant, y Blynyddoedd Cynnar a Gwaith Chwarae.

Mae cyrsiau ar gael ar 4 lefel wahanol:

  • Mynediad (lefel dechreuwyr i staff Gwaith Chwarae)
  • Mynediad (lefel dechreuwyr i staff y Blynyddoedd Cynnar)
  • Sylfaen (gwybodaeth elfennol o Gymraeg)
  • Canolradd (eithaf rhugl)
  • Uwch (rhugl ond angen mireinio)

Gall dysgwyr hefyd ddewis o sawl lefel o gyflenwi

  • Rhyddhau am ddiwrnod (2/3 awr)
  • Noson (2/3 awr)
  • Cwrs diwrnod (diwrnod wythnos 6/7 awr)
  • Cwrs diwrnod (Dydd Sadwrn 6/7 awr)
  • Cwrs yn-y-gwaith (2 awr yr wythnos)

I gofrestru’ch diddordeb, gofynnir ichi lenwi’r ffurflen ar-lein cyn gynted â phosibl fel y gellir trefnu cyrsiau ar gyfer dyddiad dechrau ym Medi/Hydref.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)