Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Amser Cystadleuaeth! UK Space Agency

Date: 04/07/2019

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi bod yn ddigon ffodus i gael ei ariannu ar gyfer prosiect cyffrous gan Asiantaeth Ofod y DU.  Yn rhan o'r Prosiect hwn, rydym yn creu gweithgareddau ac arbrofion newydd, llawn hwyl, ar thema’r Gofod, yn cynnwys yn cynnwys sêr, cymylau, teithio’r gofod, gyrfaoedd gofodol a phlanedau.  Bydd 3 “Digwyddiad Lansio” ar draws Cymru yr Hydref yma i roi i Weithwyr Chwarae y wybodaeth i ail-wneud y gweithgareddau yma yn eu Clybiau Gofal Plant Allysgol, ynghyd â’r cyfle i brofi Planetariwm Digidol Dark Sky Wales yn eu Cromen Chwyth (rhennir gwybodaeth am y Digwyddiadau hyn yn nes ymlaen yn yr Haf).

Yn rhan o'r prosiect hwn, bydd 6 Chlwb Gofal Plant Allysgol lwcus ar draws Cymru’n derbyn gweithdy am ddim yn ymgorffori’r gweithgareddau a’r arbrofion newydd sydd wedi eu datblygu.  I fod â siawns o ennill un o'r gweithdai hyn i’ch clwb, hoffem i’r plant yn eich clwb ddefnyddio rhannau rhydd (bocsys, defnyddiau, poteli llaeth neu beth bynnag arall y gallwch ddod o hyd iddo!) i “wisgo i fyny” eu Gweithiwr Chwarae fel Gofodwr.  I fod yn rhan o’n cystadleuaeth:

  1. Ewch i’n Tudalen Facebook a chwiliwch am ein postiad Cystadleuaeth.
  2. Os nad oes gennych Facebook, atebwch yr ebost yma â ffotograff o’ch Gweithiwr Chwarae wedi ei wisgo i gynny fel Gofodwr “Rhannau Rhydd”.  Cofiwch gynnwys plant yn y llun ddim ond os oes gennych ganiatâd y rhiant/gofalwr i wneud hynny!
  3. Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys yn eich postiad Enw’ch Clwb a’ch Sir.

Y dyddiad cau i geisiadau yw Gorffennaf 31ain 2019 a chyhoeddir enwau’r Enillwyr yn gynnar ym mis Awst.

Cawswm ni dipyn o hwyl yn y swyddfa yr wythnos yma gyda’n cystadleuaeth ein hunain!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)