Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Blwyddyn Newydd, Dechrau Newydd

Date: 07/01/2020

Gall codi arian fod yn ffordd ardderchog o ariannu cyfarpar/tripiau/adnoddau newydd i’ch cefnogi i gynnig gwasanaethau gofal plant o ansawdd i’ch cymuned leol.  Mae’n bosibl bod rhai Clybiau Gofal Plant Allysgol eisoes yn gwneud hyn, ond a ydych chi wedi ystyried cynnwys plant yn eich cynlluniau a’ch gweithgareddau? Pam na wnewch gynyddu’ch gweithgaredd codi arian yn un o’ch addunedau ar gyfer 2020, gan ddefnyddio brwdfrydedd a mewnbwn y plant yr ydych yn darparu gofal plant ar eu cyfer?

Drwy ein prosiect a ariannwyd gan Santander mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi datblygu ‘Canllaw Sut’ i gynorthwyo Gweithwyr Chwarae i gynnwys plant mewn cynllunio gweithgareddau codi arian a’u rhoi ar waith.  Yn rhan o’n hymgyrch ‘Blwyddyn Newydd, Dechrau Newydd’ ar gyfer Ionawr, rydym yn lansio’r canllaw yma ar ein gwefan.  

 

Os hoffech drafod codi arian gyda’ch cynrychiolydd Rhanbarthol, cysylltwch eich swyddfa leol o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.  

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)