Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Menter Plant Iach

Date: 04/03/2020
Mae’n bleser mawr gennym gyhoeddi bod prosiect newydd, cyffrous ar gael i Aelod Glybiau yng Nghonwy.  
 
Mae Menter Plant Iach, sydd wedi ei ariannu gan gronfa’r Co-op, yn anelu at ymgysylltu â phlant a phobl ifanc i hyrwyddo pwysigrwydd bod yn iach a chadw’n fywiog, gan eu helpu i wella’u ffyrdd o fyw yn y dyfodol.
 
Bydd y prosiect yn cyflenwi gweithdai i blant, pobl ifanc a Gweithwyr Chwarae mewn Aelod Glybiau Gofal Plant Allysgol ar draws Conwy; mae’n anelu i’w cael i ymgysylltu, a’u haddysgu ar bwysigrwydd cadw’n iach a chwarae gemau er mwyn byw’n hirach, gan leihau’r risg o ordewdra ymhlith plant.
 
Rydym yn chwilio am 8 Clwb Allysgol yng Nghonwy i gymryd rhan (rhaid iddynt fod yn aelodau). Bydd pob Clwb unigol yn cael 2 Weithdy Clwb am ddim: Yn Gyforiog o Gemau a Bydïo (gweler y manylion isod)!
 
Yn Gyforiog o Gemau
Rhoddir yma lu o syniadau ar gyfer hyrwyddo gemau y dan do a thu allan, a manteision gweithgaredd corfforol, cyfathrebu a meithrin tîm.
Bydïo
Gweithgareddau dan arweiniad plant eraill, lle bydd plant ychydig yn hyn yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau, gan roi cefnogaeth, arweiniad ac anogaeth i wneud amryw o wahanol dasgau.
 
Os oes gan eich Clwb ddidordeb mewn manteisio ar y prosiect newydd, cyffrous hwn, cysylltwch ag info-nw@clybiauplantcymru.org, os gwelwch yn dda, neu ffoniwch 01492 536318. 
 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)