Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Asiantaeth Ofod y DU (UKSA)

Date: 25/03/2020

Drwy ein prosiect a ariannwyd gan asiantaeth ofod y DU, yr UK Space Agency, a ddaeth i ben ym Mawrth 2020, fe wnaethom ddatblygu gweithdy newydd, hwyliog, cost isel/dim cost, ac ymarferol ar thema’r Gofod, lle'r oedd modd i’r plant ddysgu am y planedau, y sêr, teithio i’r gofod a gyrfaoedd perthynol i’’r gofod.  Drwy gydol y prosiect rydym wedi bod yn ymwneud â phlant a Gweithwyr Chwarae ledled Cymru drwy Ddiwrnodau Chwarae, Gweithdai Clwb a Digwyddiadau Lansio.

Cliciwch yma i weld yr Adroddiad Effaith llawn

Download PDF

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)