Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Welsh Now in a Minute

Date: 09/04/2020

Welsh Now in a Minute yw enw ein prosiect, a fydd, gobeithio yn annog mwy o Gymraeg i gael ei siarad - gan bawb - mewn Clybiau Allysgol.  Byddwn yn cynhyrchu fideos byr a phosteri cyfleus yn fisol er mwyn helpu plant a Gweithwyr Chwarae i ddefnyddio geiriau ac ymadroddion syml Cymraeg yn eu Chwarae.

Dyma’n rhifyn diweddaraf o *Welsh now in a minute*  ond â gwahaniaeth.  Yr wythnos yma rydym wedi canolbwyntio ar Ymarfer Corff yn y Ty - Physical Education in the home.


Gwyliwch am y postiadau Cymraeg Gwaith hyn bob dydd Mercher lle byddwn yn dod ag ambell i fideo i chi o’r gemau Cymraeg yr ydym yn eu chwarae mewn clybiau i helpu plant a staff gyda datblygu’u geirfa Gymraeg.

  #staysafe #cadwchynddiogel

 

Rydym yn y broses o wneud fideo ar Chwaraeon, a’r thema ddilynol fydd Gwyliau …. os hoffech ymwneud â’r plant yn eich Lleoliad Gofal Plant (ac os oes gennych y caniatâd priodol), cysylltwch â ni!


Cofiwch mai’r allwedd yw dim ond rhoi cynnig ar Gymraeg – does dim angen poeni am y treigliadau, amserau’r ferf nac unrhyw beth technegol, dim ond defnyddio beth sydd gennych a chael hwyl wrth wneud.

 

Mae’r gyfres o fideos i’w gweld drwy glicio ar y dolenni isod:

Chwaraeon

Yn yr Ardd

Bwyd

Chwarae

Ymarfer Corff yn y ty

Gan fod Welsh Now in a Minute yn brosiect newydd – byddai’n dda iawn gennym glywed eich adborth. Dywedwch wrthym beth y mae’r plant yn eu hoffi a beth y gallwn ni ei wneud yn well. Neu os byddech yn hoffi ymwneud â hyn a gwneud eich fideos eich hunain, rhowch wybod i ni a gallwn anfon tips i chi cyn i chi ddechrau.

 

Cofiwch mai’r allwedd yw dim ond rhoi cynnig ar Gymraeg – does dim angen poeni am y treigliadau, amserau’r ferf nac unrhyw beth technegol, dim ond defnyddio beth sydd gennych a chael hwyl wrth wneud

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)