Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Chwarae Parc Penfro, Ein Chwarae Ni

Date: 21/11/2016

Chwarae Parc Penfro, Ein Chwarae Ni

Bydd y prosiect h wn yn datblygu  gweithgareddau chwarae hwyliog, newydd i helpu plant i ymgysylltu â phriodweddau unigryw  Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, tra byddant yn camu’n egnïol i’r awyr agored

A’r bwriad o ddatblygu gweithgareddau o bob un o'r 3 Pharc Cenedlaethol yng Nghymru, mae Chwarae Parc Penfro, Ein Chwarae Ni, yn dilyn prosiect llwyddiannus a wnaed ar y cyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Ymddiriedolaeth Bannau Brycheiniog

Bydd digwyddiad di-dâl i Weithwyr Chwarae  yng Ngerddi Coedlan Colby y m mis Hydref, ac yn Aberllydan ym mis Mawrth yn lansio ac yn dosbarthu’r gweithgareddau terfynol, y gellir eu cyflwyno i blant yn y clwb ac o gwmpas y lle y tu allan i’r clwb.  Caiff pob un o'r 10 gweithgaredd newydd eu dylunio a’u hintegreiddio i mewn i’n pecyn chwarae amgylcheddol o'r enw,, ‘Parth Natur’. (Gall aelodau gyrchu hwn ar yr  adran aelodau 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)