Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Chwarae Parc Eryri , Ein Chwarae Ni

Date: 21/11/2016

Gweithgareddau chwarae hwyliog yn y Parc Cenedlaethol yn ymwneud â  bywyd gwyllt, tirwedd, cynaliadwyedd, treftadaeth a diwylliant.

Wedi ei ariannu o Gronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a chronfa gymdeithasol-economaidd Magnox, roeddem yn gallu datblygu  deg gweithgaredd dwyieithog newydd, hwyliog. Cafodd y gweithgareddau eu dylunio i annog plant, pobl ifanc a Gweithwyr Chwarae mewn Clybiau Gofal Plant Allysgol wedi eu lleoli’n agos i’r Parc Cenedlaethol i gamu’n egnïol i’r awyr agored, a bod yn ddychmygus ac yn arloesol.

Caiff deg gweithgaredd newydd eu hintegreiddio i’n pecyn chwarae amgylcheddol, ‘Parth Natur’ sydd â chysylltiadau cryf a phob un o'r tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)