Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Llwyddiant SwansAid!

Date: 21/11/2016

Diolch i raglen SwansAid Clwb Pel-droed Abertawe, ariannwyd Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs i gyflenwi gweithdy ‘Yn Gyforiog o Gemau) a gwerth £200 o gyfarpar chwaraeon mewn 5 Clwb Allysgol, gan roi budd 88 o blant a 12 gweithiwr chwarae.

Rhoddodd y gweithdai, ‘Yn Gyforiog o Gemau’ weithgareddau a gemau newydd  i weithwyr chwarae a phlant, rhai y gallant eu rhannu gartref gydag aelodau’r teulu, neu’r  ysgol a’r clwb gyda ffrindiau.

Mae’r gweithwyr chwarae sy’n cymryd rhan wedi elwa o adnoddau newydd, yr hyder, y sgiliau a’r syniadau i sefydlu gweithgaredd corfforol yn rhan o drefn naturiol clybiau gofal plant

Gobeithio y bydd y plant  elwa o fwy o weithgaredd corfforol drwy’r defnydd o fwy o weithgaredd corfforol drwy’r defnydd o weithgareddau chwarae hwyliog.  Bydd eu hiechyd yn well – eu canolbwyntio’n well, a’u ffitrwydd yn well – a bydd gemau hwyliog yn eu helpu i ddatblygu agweddau cadarnhaol, hirdymor, tuag at weithgaredd corfforol!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)