Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Sut Mae'ch Gardd yn Tyfu?

Date: 14/09/2018

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld newid mewn agweddau tuag at ailgylchu.  Mae nifer o Glybiau Gofal Plant  Allysgol wedi dechrau ymgymryd â gweithgareddau sy’n defnyhddio rhannau rhydd, ac maen nhw bellach yn awyddus i ymestyn hyn i gynnwys gweithgareddau mewy eco-gynaliadwy.  Dyfarnwyd £1,000 yn ddiweddar i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs o gronfa Bagiau Cymorth Tesco.  Oherwydd hyn roedd modd i ni ddatblygu 10  gweithgaredd garrddio rhad neu am ddim.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o ddiwygio a chwblhau’r gweithgareddau ar sail yr adborth a gafwyd o werthusiadau’r plant a’r Gweithwyr Chwarae a gymerodd ran yn nhreialu’r gweithdy, ‘Sut Mae’ch Gardd yn Tyfu?’.Bydd hyn yn ein galluogi ni yma yn Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs i roi gweithdy arall o safon uchel rhagorol i chi.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)