Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

Prosiect Santander yn Codi Arian i Glybiau

Date: 22/01/2019

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am Grant Darganfod Santander, sydd wedi rhoi modd i’n tîm o Swyddogion Hyfforddi profiadol i ddatblygu gweithdy newydd.  Bydd y gweithdy’n cefnogi plant 3-14 blwydd oedi gynyddu eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o arian, cyllidebu a rheoli eu prosiectau eu hunain.  Bydd ein Swyddogion Hyfforddi’n dod â’u gwybodaeth o ddysgu drwy chwarae a datblygiad plant i gyflenwad y Prosiect er mwyn helpu plant i ddatblygu sgiliau hanfodol a fydd yn dal o fantais iddynt wrth iddynt ddod yn oedolion gan gynyddu eu gallu i reoli eu harian eu hunain.

Dyfernir i gyfanswm o 8 o Glybiau £50 i ddatblygu a chyflenwi gweithgaredd codi arian, gyda chymorth un o’n Swyddogion Hyfforddi.  Mae ffurflenni cais wedi eu hanfon i bob Clwb sy’n Aelod er mwyn iddynt ddod yn rhan o'r gystadleuaeth ac yn rhan o'r Prosiect.  Gofynnir i chi gysylltu â’ch Swyddfa Ranbarthol os hoffech gopi o'r ffurflen gais.  Y dyddiad cau i geisiadau yw Chwefror 22ain 2019.

 

Enillwyr Prosiect Santander!

Yn dilyn ein cystadleuaeth i fod yn rhan o Brosiect Codi Arian Santander, hoffem ddiolch i’r holl Glybiau Gofal Plant Allysgol a ymgeisiodd wedi anfon ceisiadau’n cynnwys amrywiaeth eang o syniadau am godi arian a ddatblygwyd gan y plant yn eu gofal.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai’r 8 Enillydd y Gystadleuaeth yw:

TEMPS – Cynllun Chwarae Eating Meeting, Wrecsama’u syniad o sefydlu stondin fferins yn Ffair yr Eglwys i godi arian.

Busy Bees, Gilfach Goch, RhCTa’u syniad o berfformio sioe, gwerthu tocynnau, darparu tameidiau a chynnal raffl i godi arian.

Kidz Den, Merthyr Tudful a’u syniad o gynnal eu ffair ben-bord eu hunain, gan wahodd busnesau bychain, lleol eraill a gwerthu cacenni, rhoddion o deganau a sleim wedi ei wneud gan y plant i godi arian.

Clwb Carco Pwll Coch, Caerdydda’u syniad o gynnal Dydd Hwyl, yn cynnwys gwerthu cacennau, paentio wynebau, barbeciw, sioe dalent a thaflu sbynjis at yr Arweinydd Chwarae i godi arian.

Clwb Allysgol Ollie, Sir y Fflinta’u syniad o gynnal golchfa geir, yn cynnwys sioe sydyn yn gwerthu tameidiau, i godi arian .

Clwb Ôl-ysgol Sbort, Caerdydda’u syniad o sefydlu caffi ar thema Paris a fyddai’n gwerthu cacenni bach wedi’u haddurno, a diodydd i godi arian (rydym yn hynod hoff o'r posteri a greodd y plant i hysbysebu’u caffi!).

Annexe Alive, Sir y Fflinta’u syniad o wneud a gwerthu conau melys i godi arian.

Clwb Allysgol Lliswerry, Casnewydd a’u syniad o gynnal stondin yn gwneud ac yn gwerthu sleim yn y ffair ysgol i godi arian

Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr! Byddwn mewn cysylltiad â’r clybiau buddugol yn fuan i drefnu gweithdy Rheoli’ch Arian, yn cynnwys £50 i brynu adnoddau i gefnogi’ch syniad am godi arian.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)