Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

 

Mae’r amrediad o brosiectau’n cynnwys cyflenwi Prentisiaethau (drwy ariannu Ewropeaidd), cefnogaeth  Iaith Gymraeg i Glybiau Allysgol, Prosiectau Garddio, Cyllidebu i Blant, Prosiectau Gwyddoniaeth, Prosiectau Iechyd a Llesiant, a chyflenwi amryfal weithdai am ddim mewn sawl gwahanol ran o Gymru.

 

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad.  Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych – gwelwch ein manylion cysylltu yma.

 

 

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd

Enw a swydd y person yn y lleoliad sy’n cwblhau’r astudiaeth achos hon: Ellen Moores, Uwch Nyrs Feithrin 

Poppy Morris Nursery Nurse 

Ac os enwyd unrhyw dymor yn briodol erioed …. DYMA’r un!

Rhoi i blant adnoddau hwyliog, rhyngweithiol i fynd allan i’r awyr agored, i gynhaeaf a choginio eu gwledd eu hunain 

Mae gennym ddewis ardderchog o ryseitiau yn ein  Pecyn Tyfu’ch Gwledd eich Hun!

Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)