Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

 

Mae’r amrediad o brosiectau’n cynnwys cyflenwi Prentisiaethau (drwy ariannu Ewropeaidd), cefnogaeth  Iaith Gymraeg i Glybiau Allysgol, Prosiectau Garddio, Cyllidebu i Blant, Prosiectau Gwyddoniaeth, Prosiectau Iechyd a Llesiant, a chyflenwi amryfal weithdai am ddim mewn sawl gwahanol ran o Gymru.

 

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad.  Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych – gwelwch ein manylion cysylltu yma.

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd

Wedi ymgysylltiad gwych a rhai cynigion hyfryd yn ein Cystadleuaeth Asiantaeth Ofod y DU, mae’n bleser gennym gyhoeddi ein 6 Enillydd Cystadleuaeth!  

Cododd Santander £485.66 o'u prosiect a ariannwyd gan Santander.

Bu Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn ddigon ffodush i gael ei ariannu ar gyfer prosiect cyffrous gan Asiantaeth y Gofod, DU. 

Mae yn awr yn bosibl cofrestru ar gyfer Hyfforddiant Iaith-Gymraeg AM DDIM i Weithwyr Chwarae yn awr wedi dod!

Byddwn yn cyflenwi gweithdai AM DDIM i glybiau sy’n aelodau mewn ardaloedd penodol o Sir Gaerfyrddin. 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi cael ei ariannu drwy Fagiau Cymorth Tesco i roi hyfforddiant am ddim i Weithwyr Chwarae yng Nghaerffili. 

Ry’n ni’n gwybod, i chi sydd â thipyn bach o Gymraeg neu sy’n dysgu Cymraeg, mai’r peth sy’n eich rhwystro fwyaf rhag dysgu mwy yw hyder.  Ry’n ni eis

A allwch chi ein helpu? Gallwch!  Mae’n hawdd….

Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)