Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

 

Mae’r amrediad o brosiectau’n cynnwys cyflenwi Prentisiaethau (drwy ariannu Ewropeaidd), cefnogaeth  Iaith Gymraeg i Glybiau Allysgol, Prosiectau Garddio, Cyllidebu i Blant, Prosiectau Gwyddoniaeth, Prosiectau Iechyd a Llesiant, a chyflenwi amryfal weithdai am ddim mewn sawl gwahanol ran o Gymru.

 

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad.  Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych – gwelwch ein manylion cysylltu yma.

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd

Mae gennym ddewis ardderchog o ryseitiau yn ein  Pecyn Tyfu’ch Gwledd eich Hun!

A ydych wedi gwneud yn siwr fod pawb sydd ynglyn â rheoli eich lleoliad wedi eu diogelu’n ddigonol?

Mae Awst 9fed1 - 15ted yn Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd 2021.

Croesawn ymwneud yr holl weithwyr proffesiynol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn ein cynlluniau ar gyfer Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2021.

Mae Awst 4ydd yn Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol!

Mae’n flin gennym ichi fethu ein Hyb Diwrnod Chwarae?

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn rhedeg cyfres o Sioeau Taith Chwarae yn Rhondda Cynon Taf – dewch i ymuno â’r hwyl!

Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)