Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

 

Mae’r amrediad o brosiectau’n cynnwys cyflenwi Prentisiaethau (drwy ariannu Ewropeaidd), cefnogaeth  Iaith Gymraeg i Glybiau Allysgol, Prosiectau Garddio, Cyllidebu i Blant, Prosiectau Gwyddoniaeth, Prosiectau Iechyd a Llesiant, a chyflenwi amryfal weithdai am ddim mewn sawl gwahanol ran o Gymru.

 

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad.  Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych – gwelwch ein manylion cysylltu yma.

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd
Sir Benfro, mae arnom Angen eich Pleidleisiau dros 'Chwarae Allan. Cysylltu a Natur'
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir yr Fflint.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Ddinbych.
Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi prosiect newydd, cyffrous sydd ar gael i Glybiau Gofal Plant Allysgol dan Reolaeth Wirfoddol yn Sir Conwy.
Dyfarnwyd 1,000 o bunnoedd yn ddiweddar i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs o gronfa Bagiau Cymorth Tesco.
Dyfarnodd Sefydliad Moondance rodd garedig o 100,000 o bunnoedd i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn nhymor yr Hydref 2017.
Yn ddiweddar dyfarnwyd ariannu i Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, Hanfod Cymru a Dinas a Sir Abertawe i ddatblygu prosiect newydd - Chwarae Gwyr, ein Chwarae Ni.

Bydd Cwlwm yn cefnogi Llywodraeth Cymru i sicrhau y gall teuluoedd ledled Cymru gyrchu gofal plant fforddiadwy, o ansawdd da.

Cyntaf Blaenorol

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)