Existing Members Find a club Setup a club

Prosiectau

 

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn chwilio am ariannu er mwyn cyflenwi amryw o brosiectau cyffrous i fod o fudd i Ofal Plant Allysgol yng Nghymru.

 

Mae’r amrediad o brosiectau’n cynnwys cyflenwi Prentisiaethau (drwy ariannu Ewropeaidd), cefnogaeth  Iaith Gymraeg i Glybiau Allysgol, Prosiectau Garddio, Cyllidebu i Blant, Prosiectau Gwyddoniaeth, Prosiectau Iechyd a Llesiant, a chyflenwi amryfal weithdai am ddim mewn sawl gwahanol ran o Gymru.

 

Rydym bob tro’n awyddus i ddatblygu syniadau am brosiectau newydd a chael hyd i ariannu perthnasol er mwyn cyflenwi gweithgareddau newydd, llawn cyffro, i’n haelodau ledled y wlad.  Os oes gennych syniad am brosiect, neu os ydych yn ariannwr ac am siarad â ni am weithio mewn partneriaeth, byddai’n dda iawn gennym glywed gennych – gwelwch ein manylion cysylltu yma.

 

Cofrestrwch i gael Y Bont! 

Archif y Prosiect | Chwilio Prosiect

Pennawd

Rydym angen eich Pleidleisiau i ‘Chwarae tu allan. Cysylltu â Natur’.

O fis Medi 2021 ymlaen bydd angen i BOB lleoliad gofal plant All-Ysgol sy’n gweithio gyda phlant dros 8 mlwydd oed fod â staff sy’n gymwysedig mewn Gwaith Chwarae &n

Gweithdai AM DDIM i Aelod-Glybiau, ‘Chwarae Tu allan. Cysylltu â Natur.’ 

Diolch i Fagiau Cymorth Tesco mae modd i ni 

Rydym angen eich Pleidleisiau i ‘Chwarae tu allan. Cysylltu â Natur’.

 

Dathliad 10 niwrnod blynyddol o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yw Wythnos Wyddoniaeth Prydain, ac y mae’n gyfle i lu o sefydliadau, clybiau, grwp

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn falch o gael dyfarniad o £1,000 gan Ymddiriedolaeth Ernest Cook ar gyfer adnodd ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’ i glybiau. 

Mae'n destun balchder i ni gael ein cefnogi gan Gronfa Gymunedol Leol y Co-op i gyflenwi profiadau newydd, llawn hwyl, i blant 3-11 blwydd oed. A allwch chi ein he

Bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu a phlant mewn Gweithdai Ynni Adnewyddadwy ac yn natblygiad a threialu gweithgareddau’n seiliedig ar Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg.

Gan weithio gydag 8 clwb mewn ardaloedd difreintiedig o Gymru i dreialu gweithgareddau, byddwn yn rhoi £50.00 i bob clwb cysylltiedig, a'u helpu i wneud i'w harian dyfu, gan ddefnyddio dulliau gyllidebu a syn

Cyntaf Blaenorol Nesaf Olaf

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)