Existing Members Find a club Setup a club

Adnoddau

A oes angen Trwyddedau ar eich Lleoliad?
A oes angen Trwyddedau ar eich Lleoliad?

Os ydych yn gwrando ar gerddoriaeth neu’n gwylio ffilmiau a rhaglenni teledu yn eich clwb, mae’n rhaid i chi brynu trwyddedau.

Am wybodaeth bellach rydym wedi llunio taflen i’ch cefnogi.

Y Bont - Rhifyn y Gaeaf 2021
Y Bont - Rhifyn y Gaeaf 2021

Yn y rhifyn hwn ...

Tyfu’ch Gwledd Gwledd eich Hun, Syniadau am Godi Arian, erthyglau ar Arwain yn Effeithiol, Cadw Staff, Rheoli Sgyrsiau Anodd a llawer mwy

 

Adroddiad Blynyddol 2020/2021
Adroddiad Blynyddol 2020/2021
Mae'n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019-2020. Mae'r adroddiad yn dangos yr effaith y mae'r gyfundrefn yn parhau i'w chael ar Leoliadau Gofal Plant Allysgol ledled Cymru, ac ar y ddarpariaeth o Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.
 
Cliciwch yma i weld copi o'r adroddiad.
 
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda'i bartneriaid eto yn 2021-2022.
Coginio yn Haf o Hwyl Cymru gyda'n Pecyn Tyfu'ch Gwledd eich Hun
Coginio yn Haf o Hwyl Cymru gyda'n Pecyn Tyfu'ch Gwledd eich Hun

Mae gennym ddewis ardderchog o ryseitiau yn ein  Pecyn Tyfu’ch Gwledd eich Hun, yn cynnwys y rhai y gallwch eu coginio y tu allan ar dân agored, gan roi cyfle i chi fwynhau gwledd ddathliadol gydag eraill yn yr awyr agored.

Bydd rhoi cyfle i blant gymdeithasu a choginio gyda’i gilydd yn yr awyr agored hefyd yn cefnogi ethos Haf o Hwyl 2021 Cymru. Bydd yn hwb i lesiant cymdeithasol, emosiynol, corfforol a meddyliol ac yn lleihau effeithiau colli cyfleoedd i gymdeithasu, bod yn fywiog a chwarae dros y flwyddyn ddiwethaf.

Os ydych yn defnyddio unrhyw un o’n gweithgareddau Tyfu’ch Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddai’n dda gennym weld eich lluniau! Rhannwch gyda’r #growyourownfeast #bagsofhelp

Pecyn adnoddau ar Lywodraethiad Rhan 2: Strwythurau Trefniadol/Cyfreithiol
Pecyn adnoddau ar Lywodraethiad Rhan 2: Strwythurau Trefniadol/Cyfreithiol

Adolygwch ein pecyn o adnoddau ar lywodraethiad (rhan 2) i'ch helpu i adolygu a chryfhau eich strwythur trefniadol er mwyn diogelu yn well rhag atebolrwydd. 

Pecyn Adnoddau ar Lywodraethiad Rhan 1: meithrin gwydnwch busnesau
Pecyn Adnoddau ar Lywodraethiad Rhan 1: meithrin gwydnwch busnesau

Rydym yn awyddus i gefnogi sefydliadau corfforedig sydd â llywodraethiad cryf, plentyn-ganolog, drwy ddarparu chwarae a gofal cynaliadwy ac o ansawdd i blant, teuluoedd a chymunedau.

Mae llywodraethu da yn cefnogi gwneud penderfyniadau mewn ffordd effeithiol, atebolrwydd, rheolaeth ac ymddygiad, yn sicrhau’r profiad gorau posibl i’r plentyn ac y rhoddir iddo’r lle blaenaf yn eich lleoliad.

Cynghorion Campus ar Gwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal
Cynghorion Campus ar Gwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal

I gefnogi lleoliadau gyda’u Hansawdd Gofal rydym wedi llunio cynghorion campus ar lunio’ch Adroddiad Ansawdd Gofal. Gall ysgrifennu eich adroddiad ansawdd gofal beri tipyn o ddychryn, ac mae ei ddechrau bob tro’n gam anodd. Bydd yr arweiniad yma’n eich cefnogi a’ch helpu i wybod ym mhle i ddechrau, beth i’w gynnwys a syniadau ar gasglu adborth.  Rydym hefyd wedi llunio templed o gynllun gweithredu y gallwch ei ddefnyddio unwaith y byddwch wedi cwblhau eich adroddiad Ansawdd Gofal.

Gallwch gyrchu’r Cynghorion Campus yma

Gallwch gyrchu’r templed cynllun gweithredu yma

Gorffennaf Di-blastig 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'
Gorffennaf Di-blastig 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'

Mae Gorffennaf Di-blastig yn fudiad byd-eang sy’n rhoi sylw i broblem llygredd plastig. Mae rhai adnoddau ar gael ar https://www.plasticfreejuly.org

Yn ein prosiect ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’ ar ariennir gan Tesco, fel yn achos pob un o’n prosiectau, rydym yn annog arferion sy’n gydnaws â’r amgylchedd. Ydych chi wedi ceisio plannu mewn potiau eginblanhigion organig, yn lle plastig?

Os defnyddiwch unrhyw un o’n gweithgareddau Tyfu’ch eich Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau! Rhannwch â #growyourownfeast

Y Bont - Haf 2021
Y Bont - Haf 2021

Yn y rhifyn hwn

 • Newyddion Rhanbarthol
 • Bagiau Cymorth Tesco
 • Gemau Stryd a mwy!
Canmlwyddiant Tesco 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun': Fforio Blodau'r Ysgaw
Canmlwyddiant Tesco 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun': Fforio Blodau'r Ysgaw

Yn dilyn o’n fideos eraill ar y thema Fforio, a’n cardiau gweithgaredd, fel rhan o’n Prosiect a ariannwyd gan gronfa Canmlwyddiant Tesco, sef ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’, dyma Adele Nozedar i roi ambell i awgrym defnyddiol ar fforio am flodau’r ysgaw, ynghyd â’i rysáit am Gordial Blodau’r Ysgaw y gwnaethom ei rhannu gyntaf ym mis Mai.

Cewch hyd i fwy o wybodaeth am fforio ar wefan Adele, ynghyd â gwybodaeth am ei llyfr, ‘Foraging with Kids’

http://breconbeaconsforaging.com/

'Tyfu'ch Gwledd eich Hun' Wythnos Tyfu er Llesiant Genedlaethol
'Tyfu'ch Gwledd eich Hun' Wythnos Tyfu er Llesiant Genedlaethol

Wedi rhoi cynnig ar unrhyw rai o’n Gweithgareddau ‘Tyfu’ch Gwledd eich Hun’ eto? Mae’r wythnos nesaf yn Wythnnos Tyfu er Llesiant Genedlaethol; pa amser gwell i fynd i’r awyr agored i blannu gyda’ch plant? Ydych chi wedi ceisio creu eich Tipi Pys eich hun?

Os defnyddiwch unrhyw un o’n gweithgareddau Tyfwch eich Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau! Rhannwch â #growyourownfeast

Cewch wybod mwy am Wythnos Tyfu er Llesiant Genedlaethol  yma: https://www.facebook.com/GYOWellbeingWk/

Diwrnod Amgylchedd y Byd 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'
Diwrnod Amgylchedd y Byd 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'

Mae Mehefin 5ed yn Ddiwrnod Amgylchedd y Byd. Mae nifer o ffyrdd y gallwch dyfu eich ffrwythau a’ch llysiau eich hun yn gynaliadwy.

Yn rhan o’n Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfu’ch Gwledd eich Hun” dyma gerdyn gweithgaredd dwyieithog i roi cychwyn i chi!

Os ydych yn defnyddio unrhyw rai o’n gweithgareddau gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddai’n dda iawn gennym weld eich lluniau! Rhannwch â’r #growyourownfeast

Wythnos Arddio Genedlaethol Plant ac Wythnos Gwirfoddolwyr 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'
Wythnos Arddio Genedlaethol Plant ac Wythnos Gwirfoddolwyr 'Tyfu'ch Gwledd eich Hun'

A ydych yn cynllunio rhywfaint o weithgareddau tyfu ar gyfer hanner tymor – a wyddech chi fod yr wythnos nesa Wythnos Arddio Genedlaethol Plant?

Y mae hefyd yn Wythnos Gwirfoddolwyr, sydd yn gyfle i ddiolch i wirfoddolwyr lleol sy’n gwneud gwahaniaeth, a hefyd i gydnabod manteision ymgysylltu â gwirfoddolwyr.

Yn rhan o’n Prosiect “Tyfu’ch Gwledd eich Hun” Canmlwyddiant Tesco gallwch ddod o hyd i gerdyn dwyieithog i’ch helpu i gychwyn tyfu yn Wythnos Arddio Genedlaethol Plant, yn ogystal â gwybodaeth ynghylch ymgysylltu â gwirfoddolwyr!

   

Os ydych yn defnyddio unrhyw rai o’n gweithgareddau Tyfu’ch Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddai’n dda iawn gennym weld eich lluniau! Rhannwch â’r #growyourownfeast

'Tyfwch eich Gwledd eich Hun' Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol
'Tyfwch eich Gwledd eich Hun' Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol

Mae hi’n Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol yr wythnos nesa, a pha ffordd well o atgyfnerthu’ch iechyd meddyliol eich hun, a hynny o eiddo’ch staff a’r plant yn eich gofal, na mynd allan yn eich welis a gwneud tipyn o arddio?

Yn rhan o’n Prosiect “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” a ariannwyd gan gronfa Canmlwyddiant Tesco, rydym wedi bod yn brysur yn datblygu cardiau gweithgaredd dwyieithog i’ch cefnogi i dyfu, coginio a chynnal eich gwledd ddathliadol eich hun.

Dyma rai syniadau i roi cychwyn i chi o ran eich man tyfu, ynghyd â’n hadnodd sy’n gysylltiedig â ‘Garddio Troedfedd Sgwâr.’

Os defnyddiwch unrhyw un o’n gweithgareddau Tyfwch eich Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau! Rhannwch â #growyourownfeast

'Tyfwch eich Gwledd eich Hun' Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol
'Tyfwch eich Gwledd eich Hun' Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol

Mae hi’n Wythnos Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddyliol yr wythnos nesa, a pha ffordd well o atgyfnerthu’ch iechyd meddyliol eich hun, a hynny o eiddo’ch staff a’r plant yn eich gofal, na mynd allan yn eich welis a gwneud tipyn o arddio?

Yn rhan o’n Prosiect “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” a ariannwyd gan gronfa Canmlwyddiant Tesco, rydym wedi bod yn brysur yn datblygu cardiau gweithgaredd dwyieithog i’ch cefnogi i dyfu, coginio a chynnal eich gwledd ddathliadol eich hun.

Dyma rai syniadau i roi cychwyn i chi o ran eich man tyfu, ynghyd â’n hadnodd sy’n gysylltiedig â ‘Garddio Troedfedd Sgwâr.’

Os defnyddiwch unrhyw un o’n gweithgareddau Tyfwch eich Gwledd eich Hun gartref neu yn eich Clwb Gofal Plant Allysgol, byddem wrth ein bodd yn gweld eich lluniau! Rhannwch â #growyourownfeast

Mis Cerdded Cenedlaethol 'Tyfwch eich Gwledd eich Hun'
Mis Cerdded Cenedlaethol 'Tyfwch eich Gwledd eich Hun'

Mae mis Mai yn ‘Fis Cenedlaethol Cerdded’ a pha well gweithgaredd sy’ ‘na er mwyn darganfod mwy am eich ardal leol gyda’ch clwb  neu’ch teulu, na mynd i fforio?

Yn rhan o’n Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfwch eich Gwledd eich Hun”, rydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael Adele Nozedar, yr awdur, sy’n ysgrifennu am fwyd ac sy’n fforiwr profiadol, yn rhan o’n tîm; y mae wedi tanio ein brwdfrydedd am y profiad synhwyraidd ardderchog y mae fforio’n ei gynnig.

I gael blas o’r profiad o fforio, mynnwch gip ar y Cerdyn Gweithgaredd Cordial Blodau’r Ysgaw a ddatblygwyd ar y cyd ag Adele, ynghyd â rhywfaint o wybodaeth gyffredinol am fforio.  Bydd gweithgareddau fforio pellach a fideos byr gan Adele yn dilyn yn fuan ar ein gwefan!

Os hoffech ddysgu mwy am fforio ac Adele Nozedar, cewch hyd i fwy o wybodaeth ar ei gwefan:

http://breconbeaconsforaging.com/

Mis Cerdded Cenedlaethol 'Tyfwch eich Gwledd eich Hun'
Mis Cerdded Cenedlaethol 'Tyfwch eich Gwledd eich Hun'

Mae mis Mai yn ‘Fis Cenedlaethol Cerdded’ a pha well gweithgaredd sy’ ‘na er mwyn darganfod mwy am eich ardal leol gyda’ch clwb  neu’ch teulu, na mynd i fforio?

Yn rhan o’n Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfwch eich Gwledd eich Hun”, rydym wedi bod yn ddigon ffodus i gael Adele Nozedar, yr awdur, sy’n ysgrifennu am fwyd ac sy’n fforiwr profiadol, yn rhan o’n tîm; y mae wedi tanio ein brwdfrydedd am y profiad synhwyraidd ardderchog y mae fforio’n ei gynnig.

I gael blas o’r profiad o fforio, mynnwch gip ar y Cerdyn Gweithgaredd Cordial Blodau’r Ysgaw a ddatblygwyd ar y cyd ag Adele, ynghyd â rhywfaint o wybodaeth gyffredinol am fforio.  Bydd gweithgareddau fforio pellach a fideos byr gan Adele yn dilyn yn fuan ar ein gwefan!

Os hoffech ddysgu mwy am fforio ac Adele Nozedar, cewch hyd i fwy o wybodaeth ar ei gwefan:

http://breconbeaconsforaging.com/

'Defnyddiwch neu Collwch'/Templed Cymorth i Glybiau Allysgol
'Defnyddiwch neu Collwch'/Templed Cymorth i Glybiau Allysgol

I gefnogi ein pecyn marchnata i Leoliadau, rydym wedi creu  Templed Cymorth ‘Cefnogwch neu Collwch’ https://bit.ly/32whj2f i Glybiau allu denu cefnogaeth o’u cymunedau drwy roi gwybod  iddynt fod y Lleoliad mewn risg o gau o ganlyniad i niferoedd mynychu is nag arfer.

Mae ymyriadau i addysgu, busnesau’n gorfod cau a  symudiad at rieni/gofalwyr yn gweithio gartref wedi effeithio ar lawer o Glybiau Gofal Plant Allysgol, drwy eu gadael â llawer llai o blant nag arfer yn eu mynychu, a nifer ohonynt wedi cau dros dro.

Wrth i’r cyfyngiadau cyfnod-clo presennol lacio ac wrth i deuluoedd gynllunio eu trefniadau gofal plant am y tymor i ddod, dros wyliau’r ysgol a thu hwnt i hynny, mae’n bosibl mai  dyma’r amser iawn i ofyn am eu cefnogaeth o ran archebion am le, neu adael iddynt wybod eu bod mewn risg o golli am byth y gofal plant fforddiadwy a lleol y mae eich Lleoliad yn ei darparu.

Mae’r templed hwn yn ychwanegol at amryw o adnoddau marchnata eraill i Glybiau sy ‘n aelodau, ac sydd i’w cael yn ardal aelodau ein gwefan; maent yn cynnwys:

 • Gwybodaeth ynghylch canfod eich Pwynt Gwerthu Unigryw a sut i greu delwedd gyhoeddus broffesiynol (e-bost/ffôn)
 • Taflenni templed i Leoliadau cofrestredig
 • Templed newyddlen a chynghorion campus ar lunio newyddlen
 • Arweiniad ar sut i ddatblygu strategaeth farchnata

I wybod mwy am ddod yn aelod, cliciwch yma. Am gefnogaeth bellach ar sut i roi strategaeth farchnata ar waith i’ch busnes, cysylltwch â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant neu eich Swyddfa Ranbarthol:

Swyddfa Caerdydd: info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Bae Colwyn: info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Cross Hands: info-ww@clybiauplantcymru.org

"Tyfwch eich Gwledd eich Hun" Wythnos Genedlaethol Garddio 2021

Cynhelir Wythnos Arddio y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol o Ebrill 26ain – Fai 2ail. Mae’r cyflodau clo wedi gweld adnewyddu yn yr awydd i arddio, a gall tyfu’ch bwyd eich hun fod yn ffordd ragorol o gefnogi iechyd meddyliol a llesiant oedolion a phlant, yn ogystal ag yn ffordd ardderchog o gefnogi ymwneud rhwng y cenedlaethau a chyfleoedd dysgu.

Yn rhan o’n Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” byddwn yn rhannu llu o gardiau gweithgaredd dwyieithog i’ch cefnogi i dyfu, coginio a dathlu yn eich cartrefi a chymunedau.  Dyma syniad i roi cychwyn i chi, a mwy o gardiau gweithgaredd i ddilyn - gwyliwch y gwagle yma!

 
"Tyfwch eich Gwledd eich Hun" Dydd Daear y Byd 2021

Mae dydd daear y byd, sef World Earth Day (Ebrill 22ain 2021) yn canolbwyntio ar y thema “Adfer ein Daear”.

Mae ein Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” wedi ei lansio y Gwanwyn yma, a bydd cardiau gweithgaredd dwyieithog ar gael ar ein gwefan yn fuan.  Yn unol â’r thema, ‘Dydd y Ddaear 2021’‘, dyma weithgaredd yr hoffech efallai eu gwneud gyda’r plant yn eich Clwb, gartref neu gyda’ch plant eich hun: cewch gyfle i feddwl am fwyd, o ble mae’n dod, a sut y gallwn dyfu a bwyta bwyd mewn ffordd sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd.

Daliwch i wylio am ragor o  weithgareddau cyffrous “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” i ddod yn fuan!

"Tyfwch eich Gwledd eich Hun" Dydd Daear y Byd 2021

Mae dydd daear y byd, sef World Earth Day (Ebrill 22ain 2021) yn canolbwyntio ar y thema “Adfer ein Daear”.

Mae ein Prosiect Canmlwyddiant Tesco, “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” wedi ei lansio y Gwanwyn yma, a bydd cardiau gweithgaredd dwyieithog ar gael ar ein gwefan yn fuan.  Yn unol â’r thema, ‘Dydd y Ddaear 2021’‘, dyma weithgaredd yr hoffech efallai eu gwneud gyda’r plant yn eich Clwb, gartref neu gyda’ch plant eich hun: cewch gyfle i feddwl am fwyd, o ble mae’n dod, a sut y gallwn dyfu a bwyta bwyd mewn ffordd sy’n fwy cyfeillgar i’r amgylchedd.

Daliwch i wylio am ragor o  weithgareddau cyffrous “Tyfwch eich Gwledd eich Hun” i ddod yn fuan!

Rhoi Sylw i'r Rhwystrau: Cymwysterau
Rhoi Sylw i'r Rhwystrau: Cymwysterau

Fel arfer, deallir y manteision i fusnesau, rhieni/gofalwyr a phlant o gofrestru eich Clwb Gofal Plant Allysgol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Ond efallai eich bod yn dal i gynnig gwasanaeth heb ei gofrestru ar hyn o bryd oherwydd anhawster i ateb y gofynion am staff â’r cymwysterau priodol.

Rydym wedi mynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau a’r heriau cyffredino yn ein dogfen ‘Rhoi Sylw i’r Rhwystrau’ rhag cofrestru ag AGC yma.

Maniffesto
Maniffesto

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs’ wedi cyhoeddi ei Faniffesto ar gyfer Clybiau Gofal Plant Allysgol Allysgol yng Nghymru ar gyfer Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021.  Mae hwn yn gosod rôl hanfodol y sector Gofal Plant Allysgol ac yn galw ar Lywodraeth nesa Cymru i flaenoriaethu’r camau mewn 4 maes allweddol  yn ystod eu tymor 2021-26.

Jane O’Toole, Prif Swyddog Gweithredol

 

“Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn angerddol ynghylch darparu Gofal Plant Allysgol o ansawdd, sy’n fforddiadwy ac yn hygyrch, sydd wedi ei gofrestru gydag AGC, ac sy’n gyfoethog mewn chwarae a than arweiniad y plant.  Mae’r sector Gofal Plant Allysgol wedi ei daro’n arbennig o galed gan Covid-19, ac fel rhan o’r economi sylfaenol, mae adfywiad y sector yn hollbwysig i gefnogi adferiad economaidd a theuluoedd ledled Cymru, yn ogystal â chefnogi hawliau plant a’u hawl i chwarae.  Mae ein Maniffesto  yn gosod i lawr rôl hanfodol y sector Gofal Plant Allysgol, ac yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i flaenoriaethu camau mewn 4 maes allweddol yn ystod eu tymor 2021-2026: hawliau plant, darpariaethau gofal plant ar gyfer ac mewn cymunedau; gweithlu sydd wedi ei hyfforddi a’i gefnogi’n addas, a pharhad yn y gefnogaeth i’r sector.

Adroddiad Blynyddol 2019/2020
Adroddiad Blynyddol 2019/2020
Mae'n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2019-2020. Mae'r adroddiad yn dangos yr effaith y mae'r gyfundrefn yn parhau i'w chael ar Leoliadau Gofal Plant Allysgol ledled Cymru, ac ar y ddarpariaeth o Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.
 
Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda'i bartneriaid eto yn 2020-2021.
Rhoi sylw i'r Rhwystrau rhag cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru: Galw Annigonol Tybiedig
Rhoi sylw i'r Rhwystrau rhag cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru: Galw Annigonol Tybiedig

Ar y cyfan deellir beth yw’r buddiannau a ddaw i fusnesau, rhieni/gofalwyr a phlant o gofrestru’ch Clwb Gofal Plant Allysgol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Ond mae’n bosibl eich bod ar hyn o bryd yn dal i gynnig gwasanaeth heb ei gofrestru oherwydd y gred nad oes digon o alw arnoch i gofrestru o du eich cymuned. 

Yn y cyntaf o’n hadnoddau ‘Rhoi Sylw i’r Rhwystr’ rydym wedi nodi rhai o’r tybiaethau cyffredin yn nhermau galw annigonol, ac wedi amlinellu rhai pwyntiau i Glybiau anghofrestredig eu hystyried, er mwyn eich cefnogi i barhau i ateb anghenion y cymunedau yr ydych yn eu gwasanaethu. Gwyliwch am fwy o adnoddau ‘Rhoi Sylw i’r Rhwystr’ yn y Flwyddyn Newydd!

Os hoffech drafod y pwyntiau hyn ymhellach, neu os hoffech gymorth i gwblhau eich cofrestriad, gofynnwn i chi gysylltu â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant Rhanbarthol.  Drwy gyfrwng ariannu gan rai Awdurdodau Lleol a’n Prosiect Pawb a’i Le, a ariannwyd gan y Lotri Genedlaethol, gallwn roi cefnogaeth bwrpasol i’ch arwain drwy’r broses, o ysgrifennu polisïau, trafodaethau ar lywodraethiad a chwblhau’r ffurflen gofrestru ar-lein newydd.

Taflen Wybodaeth Cwlwm - Cau Lleoliad Gofal Plant neu Chwarae Dros Dro neu Mewn Argyfwng
Taflen Wybodaeth Cwlwm - Cau Lleoliad Gofal Plant neu Chwarae Dros Dro neu Mewn Argyfwng

Mae’r daflen wybodaeth hon yn amlinellu’r ymarfer gorau yn ymwneud â chau darpariaethau gofal plant a chwarae (gan gynnwys lleoliadau grwp a gofalwyr plant) dros dro neu mewn argyfwng.

 

Calendr Dyfodiad y Nadolig 'Coblyn Hy'
Calendr Dyfodiad y Nadolig 'Coblyn Hy'

Oes gennych chi ‘Goblyn Hy’ sy’n ymweld â’ch lleoliad? 

Diwrnod y Plant - Tachwedd 20fed
Diwrnod y Plant - Tachwedd 20fed

Yr wythnos yma byddwn yn dathlu Diwrnod y Plant (Tachwedd 20fed) ac yma yn Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs rydym yn eithriadol o frwd ynghylch plant a hyrwyddo’u hawliau. 

  

Cyflwynwyd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) yn y DU yn 1989, ei gadarnhau yn 1991, ac yn 2004 fe’i mabwysiadwyd yn ffurfiol gan Lywodraeth Cymru yn sail i lunio polisïau perthynol i bant a phobl ifanc. 

  

Mae i’r Confensiwn 54 o Erthyglau – mae erthyglau 1-42 yn amlinellu Hawliau sylfaenol Plant, a 43-54 yn amlinellu dyletswyddau’r llywodraethawdurdodau lleol ac oedolion wrth orfodi eu hawliau. 

  

Rydym wedi datblygu Poster Dwyieithog i dynnu sylw at yr erthyglau y credwn sy’n arbennig o bwysig i Waith Chwarae a Gweithwyr Chwarae.  Nodwch yr Allweddeiriau sy’n gysylltiedig â phob Erthygl unigoldefnyddiwch yr allweddeiriau Cymraeg hyn fel erfyn yn eich lleoliad i ddatblygu’r iaith Gymraeg.

 

Cau Clwb Dros Dro neu mewn Argyfwng
Cau Clwb Dros Dro neu mewn Argyfwng

Mae angen i Glybiau Gofal Plant Allysgol fod yn barod ar gyfer amgylchiadau annisgwyl a’r posibilrwydd y gallai fod angen iddynt gau eu lleoliad dros dro neu ei wacáu yn achos argyfwng sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.  Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi darparu amrywiol adnoddau i gefnogi lleoliadau drwy’r broses o gau Clwb dros dro a/neu gau Clwb mewn argyfwng.

Mae rhesymau amrywiol dros yr angen am gau o’r fath, er enghraifft:

 • Tân
 • Amodau tywydd eithafol megis llifogydd
 • Brigiad haint hysbysadwy, neu bandemig cenedlaethol/byd-eang
 • Brawychiaeth
 • Y cyflenwad pwer yn methu neu nwy’n gollwng
 • Anawsterau’n atal mynediad (er enghraifft gwaith adeiladu, neu gau’r adeilad sy’n lletya, er enghraifft ysgol/canolfan gymunedol)

Os na allwch weithredu yn ôl eich arfer, mae pethau y byddai’n rhaid i chi eu gwneud, o ffonio’r holl staff a’r rhieni/gofalwyr i roi gwybod iddyn nhw beth sydd wedi digwydd, i allu trefnu gydag yswirwyr a rheoleiddwyr.  Er mwyn eich cefnogi i gynllunio’n effeithiol ar gyfer amgylchiadau o’r fath, rydym wedi datblygu ystod o adnoddau sydd ar gael ar ardal aelodau ein gwefan. I wybod mwy am ddod yn aelod, cliciwch yma.

Er i nifer o’r adnoddau a restrir isod gael eu datblygu mewn ymateb i bandemig Covid-19, maent yn rhai y gellir eu cymhwyso a gellir yn hawdd eu haddasu ar gyfer rhesymau mwy generig dros gau mewn achos o argyfwng a/neu gau dros dro.

NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HYDREF 2020
NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HYDREF 2020

Croeso i Newyddlen Tymor yr Hydref Cwlwm. Mae pandemig Covid-19 wedi bod yn amser anodd a heriol i bawb, a hoffai partneriaid Cwlwm longyfarch a diolch i’r sector am ailagor eu darpariaethau/parhau’n agored.  Mae’r newyddlen hon yn arddangosiad o ymdrech ac arloesedd y sector a’r hyn y llwyddodd i’w wneud. Mae’r sector wedi parhau i symud yn ei flaen ac mae plant a theuluoedd ledled Cymru wedi bod ar eu hennill o’r gwahanol gefnogaeth sy’n cael ei chynnig gan Cwlwm.  Mae Cwlwm yn dal yma i’ch cefnogi.

 

Adroddiad Blynyddol gan bartneriaeth Cwlwm 2020
Adroddiad Blynyddol gan bartneriaeth Cwlwm 2020

Mae’n bleser mawr gennym rannu â chi yr Adroddiad Blynyddol gan bartneriaeth Cwlwm am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31ain 2020.  Mae’r adroddiad yn dangos llwyddiannau’r bartneriaeth weithio gref hon dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf, ac rydym yn edrych ymlaen at barhau â’r gwaith yma i gefnogi’r Sector Gofal Plant cyfan drwy’r amserau anodd hyn a’u helpu i ffynnu yn y dyfodol.

 

Marchnata
Marchnata

Marchnata yw’r broses o ennyn diddordeb pobl yn eich busnes. Mae ymchwil i’r farchnad yn sicrhau bod eich gwasanaeth yn ateb anghenion eich cymuned leol yn effeithiol, ac y mae’n bwysig adolygu ac adlewyrchu ar hyn, nid yn unig pan fyddwch yn dechrau o’r newydd, ond ar adegau rheolaidd gan y gall yr anghenion yma newid, yn enwedig yn wyneb yr amgylchiadau economaidd diweddar.

Mae marchnata hefyd ynghylch hysbysebu, ac yma hefyd, nid ymarferiad dechreuol mo hwn wrth ichi roi cychwyn arni; dylai fod yn arfer barhaus sydd wedi ei hymgorffori i’ch busnes ar sail barhaol. Gall fod yn syndod gwybod faint o rieni nad ydynt yn ymwybodol o’r Gofal Plant sydd ar gael, hyd yn oed pan ei fod ei leoli ar safle’r ysgol! Y mae hefyd am hyrwyddo ansawdd yr hyn yr ydych yn ei wneud - sicrhau rhieni/gofalwyr fel y byddant yn teimlo’n fwy abl i adael eu plant yn eich gofal.

Pam fod marchnata’n bwysig? Mae gwybodaeth ddefnyddiol i’w gweld yn ein harweiniad yma.

I’ch cefnogi i gynllunio a marchnata eich Clwb Gofal Plant Allysgol yn effeithiol, rydym wedi datblygu llu o adnoddau i Glybiau sy’n aelodau, i’w cael ar ardal aelodau ein gwefan.

Mae’r adnoddau’n cynnwys

 • Gwybodaeth am ganfod eich Pwynt Gwerthu Unigol a sut i greu delwedd gyhoeddus broffesiynol (e-bost/ffôn) 
 • Templedi o daflenni ar gyfer Lleoliadau sydd wedi eu cofrestru  
 • Templed newyddlen a chynghorion campus ar lunio newyddlen  
 • Arweiniad ar sut i ddatblygu strategaeth farchnata 
 • Gweminar wedi ei recordio ymlaen llawn i’ch cynorthwyo i ddatblygu proffil cyfrwngcymdeithasol a’i ddefnyddio’n effeithiol.

I wybod mwy am ddod yn aelod, cliciwch yma.

I gael cefnogaeth bwrpasol bellach ar sut i roi strategaeth farchnata ar waith ar gyfer eich busnes, mae croeso i chi gysylltu â’ch Swyddog Datblygu Busnesau Gofal Plant lleol neu’ch Swyddfa Ranbarthol 

Swyddfa Caerdydd info@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Bae Colwyn info-nw@clybiauplantcymru.org

Swyddfa Cross Hands info-ww@clybiauplantcymru.org

Diwrnod Chwarae 2020
Diwrnod Chwarae 2020

Mae’n bleser gennym rannu’r pecynnau gweithgaredd y gwnaethom eu cynnwys ym mocsys Helfa Drysor Diwrnod Chwarae 2020.  Mae’n flin gennym na allem fynd allan i bob cymdogaeth, ond gobeithio eich bod wedi cael hwyl yn mynd allan allan o gwmpas y lle yn chwilio amdanynt.

Os nad oeddech yn ddigon ffodus i ddod o hyd i becyn y tro hwn, efallai y gallech roi cynnig arni beth bynnag …. dim ond tipyn o sialc a thipyn o ddychymyg sydd ei angen arnoch! Byddem wrth ein boddau’n gweld beth fedrwch chi eu creu ….. postiwch eich lluniau ar ein tudalen Facebook www.facebook.com/clybiau

Cynllunio Ariannol, Systemau Ariannol a Chynaliadwyedd
Cynllunio Ariannol, Systemau Ariannol a Chynaliadwyedd

Tra bod pob Darpariaeth Gofal Plant yn anelu at hoelio’u sylw ar y gymuned a chynnig gwasanaethau fforddiadwy, o ansawdd o’i mewn, dylent hefyd gael eu rhedeg ‘fel busnes’.  Mae bod â systemau rheoli ariannol effeithiol a chynllunio yn eu lle yn allweddol i rediad effeithiol busnes Gofal Plant, ac i sicrhau llwyddiant yn y tymor hir.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi datblygu rhywfaint o adnoddau a chanllawiau defnyddiol i gefnogi Clybiau Gofal Plant Allysgol i ddefnyddio systemau ariannol a chynllunio i gefnogi eu cynaliadwyedd. Os ydych yn Aelod, cliciwch ymai fewngofnodi, ac ewch i ardal Adnoddau Aelodau y wefan, lle gwelwch y ddogfen hon a dolenni at bopeth sydd ar gael.

Os nad ydych yn aelod cyfredol, gallwch ymuno drwy glicio yma.  Os nad ydych yn Aelod cyfredol gallwch gael mynediad at beth o’r wybodaeth isod yma.  Yn rhan o’ch Systemau Ariannol, dylid cadw cyfrifon yn fisol, yn rhoi manylion pob incwm a gwariant sydd wedi digwydd.  Ceir hyd i wybodaeth ar baratoi a chadw cyfrifon  yn ardal Adnodau Aelodau o’r wefan. Mewngofnodwch i gael mynediad yma.  Y mae hefyd wybodaeth ar sicrhau bod cyfrifon wedi eu gwirio’n annibynnol (neu eu harchwilio os oes angen).

Drwy ddefnyddio Mynegeion Perfformiad Busnes (MPB)Through using Business Performance Indicators (BPIs) i’ch cyfrifon a chadw cofnodion ariannol, cewch syniad o ‘iechyd’ eich busnes.  Mae’r MPB yn cynnwys:

 1. Proffil Capasiti – archwiliad o’r nifer o leoedd sydd ar gael gennych yn erbyn nifer y lleoedd sydd wedi eu cymryd, a’r holl sesiynau y talwyd amdanynt.
 2. Cynhyrchu Incwm – o ffioedd, grantiau, codi arian a chredydau treth
 3. Gwariant – staffio, adeilad, defnyddiau traul ac unrhyw wariant arall.

Dylai’r balans bob tro fod yn gogwyddo o blaid cynhyrchu elw neu warged, a fydd yn gadael arian y gellid yna ei ddefnyddio pan fydd ei angen.  Yn achos Clybiau sy’n aelodau, mae modd i’n Swyddogion Datblygu Busnesau Gofal Plant eich cynorthwyo i wneud ‘Gwiriad Iechyd Busnes’ er mwyn adolygu ac adlewyrchu ar hyn (am wybodaeth bellach cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol).

Fel busnes, dylech hefyd fod â rhagolwg o’r yr incwm a’r gwariant tybiedig yn y dyfodol.  Mae rhagolwg llif arian  yn erfyn busnes hanfodol i’ch galluogi i adolygu ar sut fydd eich busnes yn symud yn ei flaen petai sefyllfa benodol yn aros heb newid, neu mewn sefyllfaoedd arbennig, penodol eraill.  Gall hefyd fod yn ddefnyddiol i ddangos i arianwyr fod gennych gynllunio ariannol cynhwysfawr yn ei le, ac i ddangos eich cynaliadwyedd yn y tymor hir (a/neu eich angen am gefnogaeth ariannol yn y tymor byr tra rhoddir strategaethaunewydd i gefnogi cynaliadwyedd yn eu lle).

Mae gan Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs dempled Rhagolwg Llif Arian sydd wedi profi ei werth, ac sydd ar gael i’w ddefnyddio gan Glybiau Gofal Plant Allysgol sy’n aelodau (aelodau, cysylltwch â webinar@clybiauplantcymru.org os hoffech gopi o hyn).  Rydym hefyd wedi datblygu gweminar newydd sy’n canolbwyntio ar gynllunio ariannol, ac sy’n cwmpasu sut y dylid defnyddio’r rhagolwg llif arian.  Bydd copi o’r weminar hon, wedi ei recordio ymlaen llaw, ar gael yn fuan i aelodau a’r rhain nad ydynt yn aelodau, drwy gysylltu â  webinar@clybiauplantcymru.org.

Yn rhan o’ch prosesau cynllunio ariannol, gall hefyd fod yn ddefnyddiol ymgymryd â dadansoddiad SWOT o’ch cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau. Gall yr adlewyrchiad hwn, ynghyd â’ch rhagolwg llif arian, eich helpu i weld pa gamau sydd eu hangen er mwyn manteisio ar y cryfderau a’r cyfleoedd a lleihau i’r eithaf y gwendidau/bygythiadau, a bydd yn gymorth i chi adolygu eich cynllun busnes a’ch cyfeiriad yn y dyfodol.  Ceir hyd i wybodaeth ar sut i ymgymryd â dadansoddiad SWOT yma.

Drwy gofnodi, adolygu a chynllunio eich sefyllfa ariannol yn effeithiol, rydych yn cynyddu’ch gallu i sylwi ar dueddiadau, ac adweithio yn amserol i broblemau a allai godi, gan geisio help a chefnogaeth ychwanegol os bydd angen (e.e. drwy wneud cais am ariannu).  Ceir hyd i ffynonellau ariannu posibl y byddech efallai am wneud cais amdanynt yma(ar gael i bob lleoliad).Rydym hefyd wedi ysgrifennu rhai cynghorion campus    i’w hystyried wrth ysgrifennu ceisiadau ariannu, ac arweiniad cam wrth gam, mwy cynhwysfawr, i ysgrifennu ceisiadau am ariannu, i aelodau,yma.

Am fanylion ar sut i ddod yn Aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, ewch i  www.clybiauplantcymru.org neu cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol.

Gwaith Chwarae wedi Covid-19
Gwaith Chwarae wedi Covid-19

Gyda chyhoeddi’r arweiniad, Mesurau Diogelu mewn Lleoliadau Gofal Plant gan Lywodraeth Cymru, a’r newyddion y gall gofal plant baratoi ar gyfer ailagor o Fehefin 29ain ymlaen, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu llu o adnoddau i gefnogi’r sector Gofal Plant Allysgol i’w helpu i adfywio.

  

Un o’r adnoddau hyn yw ein newyddlen Gwaith Chwarae wedi Covid-19.    Yn un o’n harolygon diweddar, adroddodd 77% o Glybiau Gofal Plant Allysgol ar bryder dros sut i ddarparu amgylchedd chwarae o ansawdd o fewn y gofynion ar bellhau cymdeithasol a rheoli haint.  I roi sylw i’r pryderon hyn a’u lliniaru, rydym wedi datblygu adnodd cyflawn i leoliadau gofal plant er mwyn sicrhau eu bod yn gallu dod â chyfleoedd chwarae dan amodau pellhau cymdeithasol i blant yn eu lleoliadau pan fyddant yn dychwelyd.

 

Y Bont - Haf 2020
Y Bont - Haf 2020

Mae’r rhifyn nesaf o’r Bont ar gael isod i’w lawrlwytho. Rydym wedi sicrhau bod y rhifyn yma ar gael i bawb gan gydnabod yr adeg ddigynsail hon y cawn oll ein hunain ynddi.

Bydd y rhifyn nesaf allan ym mis Medi, a bydd ar gael i aelodau yn unig.  I ymuno â ni, neu i ailymaelodi, cliciwch yma.

Taflen Ymgysylltiad Rhiant/Gofalwr
Taflen Ymgysylltiad Rhiant/Gofalwr

I gynorthwyo’ch Clwb Gofal Plant Allysgol i gynllunio a pharatoi i ailagor i bob plentyn pan fydd Canllawiau’r Llywodraeth yn caniatáu hynny.  Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu templed holiadur y byddech efallai am ei ddefnyddiol i fesur y galw posibl am leoedd gofal plant (y gellir eu defnyddio ar gyfer cyn-ddefnyddwyr y gwasanaeth a defnyddwyr posibl, newydd). Rydym hefyd yn creu arweiniad defnyddiol ar gyfer sefydlu Holiadur Google, a fydd ar gael yn y dyfodol agos yn ardal aelodau ein gwefan - i adnewyddu eich aelodaeth a chael mynediad at yr adnodd hwn unwaith y bydd yn barod, ewch i www.clybiauplantcymru.org/members.asp

 

Rydym wedi bod wrth ein boddau’n gweld y ffyrdd arloeso y mae’r Sector Allysgol wedi cadw cysylltiad â theuluoedd tra bod y plant wedi methu â mynd i’r sesiynau, ac rydym wedi casglu at ei gilydd rhai enghreifftiau mewn Taflen Ymgysylltiad Rhiant/Gofalwr.  Gallai hyn roi rhai ffyrdd ychwanegol i chi o gyfathrebu â’ch cymuned nes eich bod yn gallu ailagor yn llawn i’r holl blant.

Ffeithlen Clefyd y Lleng Filwyr
Ffeithlen Clefyd y Lleng Filwyr
Ers brigo haint Covid-9 ac yna’r cyfnod clo, mae nifer o ddarparwyr gofal plant wedi cau, neu wedi bod yn gweithredu gwasanaeth llai o lawer.  Roedd yn rhaid i nifer o ddarparwyr ddod i benderfyniadau’n gyflym, ac efallai na fyddent wedi cael amser i roi yn eu lle weithdrefnau i sicrhau diogelwch eu cyflenwad dwr tra’r oeddent ynghau.  Mae’r arweiniad hwn wedi ei baratoi gan CWLWM i gefnogi darparwyr gofal plant wrth iddynt baratoi i ailagor a dod o’r cyfnod clo.
 
Cliciwch yma i lawrlwytho copi y gellir ei argraffu.
NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HAF 2020
NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HAF 2020

Cliciwch isod i weld Newyddlen Tymor yr Haf Cwlwm, lle cewch hyd i’r wybodaeth ddefnyddiol ddiweddaraf ar gyfer y sector  blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

Arweiniad Diwygiedig ar Gofrestru i ymgeiswyr a darparwyr mewn ymateb i COVID-19
Arweiniad Diwygiedig ar Gofrestru i ymgeiswyr a darparwyr mewn ymateb i COVID-19

Mae AGC yn parhau i brosesu cofrestriadau ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae newydd ac amrywiadau i wasanaethau sydd eisoes wedi’u cofrestru.  Mae timau cofrestru’n dal i flaenoriaethu cofrestru a gwaith amrywio sy’n cefnogi darparwyr i ddarparu gwasanaethau o ganlyniad i COVID-19.  Mae rhai prosesau sy’n gysylltiedig â gwiriadau’r GDG a chyfweliadau wedi eu haddasu. Dyma arweiniad pellach (gw.eu gwefan am y Gymraeg): Guidance for applicants and providers in response to COVID-19 https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2020-05/ciw-adapted-registration-guidance-covid-19-en.pdf

Ymweliadau â safleoedd

Bydd ymweliadau â’r safle’n digwydd pan na fydd unrhyw ffordd arall o asesu addasrwydd y safle.  Gallwn ddefnyddio gwahanol ddulliau i gael y wybodaeth am eich adeilad y mae ei hangen arnom, megis rhestr wirio’r adeilad a golwg ar eich adeilad drwy gyfrwng Skype.

Gwiriadau’r DBS

Bydd AGC yn mabwysiadu dulliau adnabod amgen, gan wirio o bell, er enghraifft drwy gyfrwng Skype.

Cyfweliadau

Bydd AGC yn cyfarfod ag ymgeiswyr ac Unigolion Cyfrifol o bell, yn cynnwys er mwyn cynnal cyfweliadau cofrestru.

Ffoniwch 0300 7900 126, neu e-bostiwch ciw@gov.wales

https://arolygiaethgofal.cymru/200506-coronafeirws-covid-19-ein-dull-o-ymdrin-cheisiadau-cofrestru-ac-amrywio?_ga=2.65941543.883629207.1590148129-1066913601.1579192787

Lleoedd gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed Ebrill 2020
Lleoedd gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed Ebrill 2020

Adroddwyd am yr heriau a wynebwyd gan deuluoedd, sy'n weithwyr allweddol neu sydd â phlant bregus, sy'n gweld hi'n anodd dod o hyd i ofal plant yn yr hinsawdd gyfredol. Mae partneriaid Cwlwm yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol yng Nghymru trwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD), i gefnogi'r sector ac i helpu hyrwyddo argaeledd gofal plant a phrosesau ar gyfer teuluoedd plant o weithwyr allweddol a phlant bregus. Gwelwch dabl isod gan yr awdurdod lleol i gefnogi teuluoedd i ddod o hyd i leoliadau gofal plant lle maent yn weithwyr allweddol neu fod â phlant bregus. Mae yna nifer o leoliadau gofal plant yng Nghymru sydd ar gael ac yn darparu gwasanaeth. Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r cyfarwyddyd hwn pan dderbyniwyd gwybodaeth pellach.

Seibiant - arweiniad i Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae a'u cyflogwyr
Seibiant - arweiniad i Ymarferwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae a'u cyflogwyr

Mae Llywodraethy DU wedi datblygu arweiniad i gyflogeion, os yw’ch cyflogwr wedi eich gosod ar seibiant, bydd yr arweiniad hwn yn gymorth i chi ateb rhai Cwestiynau Cyffredin ynghylch bod yn gyflogai ar seibiant. Hefyd mae gan Cwlwm arweiniad ar Gwestiynau Cyffredin ar Seibiant ar gyfer lleoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae.

Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant
Grantiau i Ddarparwyr Gofal Plant

Gweler yma wybodaeth gan bartneriaid CWLWM ar grantiau untro a chymorth ariannol a allai fod yn berthnasol i ddarparwyr gofal plant; mae rhai ohonynt ar gael yn unig i ddarparwyr sydd wedi aros yn agored ar gyfer teuluoedd Gweithwyr Allweddol.

Arweiniad i Leoliadau Gofal Plant - Covid-19
Arweiniad i Leoliadau Gofal Plant - Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r arweiniad diweddaraf ar Coronafeirws a Lleoliadau Gofal plant ynghyd â’r cwestiynau cyffredin diweddaraf ar: https://llyw.cymru/coronafeirws-darpariaeth-gofal-plant

Anfonodd y Gweinidog Addysg friff yn dilyn y datganiad gan Brif Weinidog y DU ar 23.03.20 @ 20.30, “Mae Ysgolion a Gofal Plant yn parhau ar agor i blant gweithwyr hollbwysig”.

NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HYDREF 2020
NEWYDDLEN CWLWM - TYMOR YR HYDREF 2020

Mae Newyddion Gaeaf 2020 Cwlwm wedi ei gyhoeddi.  Y mae’n cynnwys diweddariadau ar Ganllawiau Diogelu Cymru, Adolygiad o’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol – y camau nesaf, y Cylch Chwarae, Canllawiau Atal a Rheoli Heintiau i Leoliadau Gofal Plant (2019), Cynllun Grant Cymorth i Fusnesau Gofal Plant, ymysg diweddariadau eraill.

 
Cymwysterau gofynnol i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredi
Cymwysterau gofynnol i staff sy'n gweithio mewn lleoliadau gofal plant a gofal dydd cofrestredi

Ydych chi’n ansicr ynghylch pa gymwysterau Gwaith Chwarae sydd eu hangen ar eich staff?

Mae siart llif i helpu Lleoliadau Gofal Plant a Gwaith Chwarae yng Nghymru adnabod y Cymwysterau Gwaith Chwarae sydd eu hangen i staff yn eu lleoliadau.  Mae hyn wedi ei ddatblygu gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs a Chwarae Cymru yn rhan o’n gwaith gyda Llywodraeth Cymru ac fel aelod o Gyngor Addysg a Hyfforddiant Gwaith Chwarae Cymru (PETC) a phartneriaeth CWLWM.

Sylfeini Arian Codi arian i Glybiau Gofal Plant Allysgol
Sylfeini Arian Codi arian i Glybiau Gofal Plant Allysgol

Gall codi arian fod yn ffordd ardderchog o ariannu cyfarpar/tripiau/adnoddau newydd i’ch cefnogi i gynnig gwasanaethau gofal plant o ansawdd i’ch cymuned leol.  Mae’n bosibl bod rhai Clybiau Gofal Plant Allysgol eisoes yn gwneud hyn, ond a ydych chi wedi ystyried cynnwys plant yn eich cynlluniau a’ch gweithgareddau? Pam na wnewch gynyddu’ch gweithgaredd codi arian yn un o’ch addunedau ar gyfer 2020, gan ddefnyddio brwdfrydedd a mewnbwn y plant yr ydych yn darparu gofal plant ar eu cyfer?

Drwy ein prosiect a ariannwyd gan Santander mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs wedi datblygu ‘Canllaw Sut’ i gynorthwyo Gweithwyr Chwarae i gynnwys plant mewn cynllunio gweithgareddau codi arian a’u rhoi ar waith.  Yn rhan o’n hymgyrch ‘Blwyddyn Newydd, Dechrau Newydd’ ar gyfer Ionawr, rydym yn lansio’r canllaw yma ar ein gwefan.  

 

Os hoffech drafod codi arian gyda’ch cynrychiolydd Rhanbarthol, cysylltwch eich swyddfa leol o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.  

Manteision Clybiau Gofal Plant Allysgol Cofrestredig
Manteision Clybiau Gofal Plant Allysgol Cofrestredig

Yn rhan o’n gwaith i dynnu sylw at fanteision Clybiau Gofal Plant Allysgol cofrestredig, mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs wedi datblygu 3 taflen newydd. Mae’r taflenni wedi eu hanelu at 3 gwahanol gynulleidfa, a gallwch glicio ar y dolenni isod i gael eich copi:

 

Ysgolion– I ddangos manteision ysgol sydd wedi ei chofrestru gydag AGC.

Clybiau -  Pam ei bod yn bwysig eu bod nhw wedi eu cofrestru?

Rhieni –Yr hyn y mae defnyddio Darparwr Gofal Plant Allysgol  sydd wedi ei gofrestru gydag AGC yn ei olygu iddyn nhw; gobeithiwn y bydd clybiau’n rhannu’r rhain ymhlith rheini i’w helpu i farchnata’u darpariaeth gofrestredig hwy yn hytrach na chlybiau Gweithgaredd Gwyliau a.y.b. sydd heb eu rheoleiddio.

 

Dylai unrhyw un sydd am fwy o wybodaeth, neu gefnogaeth gysylltu â ni

Parth Diwylliant
Parth Diwylliant

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Gweithdy Ffocws ar Fwyd
Gweithdy Ffocws ar Fwyd

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Cynnwys Plant wrth Recriwtio Staf
Cynnwys Plant wrth Recriwtio Staf

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Gweithdy Yn Gyforiog o Gemau
Gweithdy Yn Gyforiog o Gemau

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Gweithdy Mae Chwarae'n Cyfrif
Gweithdy Mae Chwarae'n Cyfrif

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

ERTHYGLAU CYMDEITHASIAD CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS CLUBS
ERTHYGLAU CYMDEITHASIAD CLYBIAU PLANT CYMRU KIDS CLUBS
Gweithdy Dweud Stori
Gweithdy Dweud Stori

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Adroddiad Blynyddol 2017 -2018
Adroddiad Blynyddol 2017 -2018

Mae'n bleser gan Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs gyflwyno eu hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol ar gyfer 2017/2018. Mae'r adroddiad yn dangos yr effaith y mae'r gyfundrefn yn parhau i'w chael ar Leoliadau Gofal Plant Allysgol ar hyd a lled Cymru, yn ogystal â darparu Hyfforddiant mewn Gwaith Chwarae ar gyfer y sector.

Cliciwch yma i weld copi o'r adroddiad.

Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn edrych ymlaen at weithio gyda'i bartneriaid eto yn 2019-2020.

Os carech unrhyw wybodaeth ar sut y gallwn weithio gyda'n gilydd, cysylltwch â mi ar 029 2074 1000 neu drwy anfon e-bost i info@clybiauplantcymru.org.

Gweithdy Dim ond Actio
Gweithdy Dim ond Actio

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Rhaglen Hyfforddiant Sir Conwy
Rhaglen Hyfforddiant Sir Conwy

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Cyfarwyddiadur Hyfforddiant NEWYDD
Cyfarwyddiadur Hyfforddiant NEWYDD

Cliciwch isod os gwelwch yn dda i lawrlwytho ein hystod lawn o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael. 

Adeiladu Deniau
Adeiladu Deniau

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Gweithdy Bydio
Gweithdy Bydio

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Cynnig Gofal Plant
Cynnig Gofal Plant

Beth mae'r Cynnig Gofal Plant yn ei olygu i'ch lleoliad chi? Lawrlwythwch ein taflen wybodaeth.

Ffrindiau Iach
Ffrindiau Iach

I weld crynodeb o ganlyniadau ein prosiect, Ffrindiau Iach, cliciwch isod. 

Adroddiad Effaith Chwarae, Dysgu, Tyfu'n Iach
Adroddiad Effaith Chwarae, Dysgu, Tyfu'n Iach

I gael gwybodaeth ar ganlyniadau'n prosiect, Ffrindiau Iach, cliciwch isod os gwelwch yn dda.

Adroddiad Blynyddol - Datganiad Effaith
Adroddiad Blynyddol - Datganiad Effaith

Gwelwch isod ein Datganiad Effaith 2016-17.

Parth Natur
Parth Natur

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Chwarae Allan gyda'r Elfennau
Chwarae Allan gyda'r Elfennau

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Gweithdy Clwb Cymraeg Achlysurol
Gweithdy Clwb Cymraeg Achlysurol

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Cymhwyso mewn Gwaith Chwarae
Cymhwyso mewn Gwaith Chwarae

Am fwy o wybodaeth ar Gymhwyso mewn Gwaith Chwarae, gweler y daflen yma.

Posteri Cymraeg
Posteri Cymraeg
Hoffech chi brynu rhai posteri Gymraeg ar gyfer eich lleoliad? Gweler y manylion isod ar y Ddogfen PDF. 

* Cyfraddau llai ar gyfer Aelodau. Ddim yn Aelod? Cliciwch yma i ymuno!

 

Parth Gwyddoniaeth
Parth Gwyddoniaeth

Beth am ein gwahodd atochi hyfforddi'ch Gweithwyr Chwarae yn eich clwb drwy ein gweithdai clwb.

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)