Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant / Digwyddiadau > Bwcio

Sgroliwch i lawr i fwcio

Clwb Hwb: Breuddwydio am Nadolig Cymraeg?


09 Rhagfyr 2021 - 09 Rhagfyr 2021

18:30-19:30

Ar-lein
www.zoom.us | Gweld map

Cymhwysedd:
Blaenoriaethir aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs o ran bwcio eu lle, hyd at 1 wythnos cyn y digwyddiad, a gallwn gadarnhau 2 berson o’r un lleoliad yn y lle cyntaf.

Nodiadau: 


Disgrifiad llawn:

Clwb Hwb

Mae’n bryd gwisgo’ch siwmperi Nadolig (dewisol), cymryd paned a thrafod eich Dymuniadau am Nadolig Cymraeg. Am wella’ch Cymraeg neu hyd yn oed dechrau’ch taith? Yna ymunwch â phobl o’r un meddwl â chi am sgwrs anffurfiol yn ein Clwb Hwb nesaf.

 

Nid oes unrhyw bwysau arnoch i wybod na siarad Cymraeg yn y sesiwn yma; dim ond cyfle yw hwn i weld sut mae pobl eraill y sector yn cynnwys Cymraeg yn eu lleoliadau.

 

Ymunwch â’n Clwb Hwb misol i gael cyfle i ymuno â lleoliadau tebyg, gan gefnogi eich gilydd i oroesi a ffynnu. 

Blaenoriaethir aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs  o ran bwcio eu lle, hyd at 1 wythnos cyn y digwyddiad, a gallwn gadarnhau 2 berson o’r un lleoliad yn y lle cyntaf.

Cliciwch un o’r isod i fwcio
Aelod Gofal Plant Allysgol | Cost: £0
.

Aelodau Cysylltiol Bwcio | Cost: £0
.

Ddim yn Aelodau | Cost: £0
.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)