Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant / Digwyddiadau > Bwcio

Sgroliwch i lawr i fwcio

Ymwybyddiaeth o Niwroamrywedd: Clwb Hwb


12 Ionawr 2022 - 12 Ionawr 2022

18:30 - 19:30

Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map

Cymhwysedd:


Nodiadau: 
Hyfforddiant drwy lwyfan www.Zoom.us


Disgrifiad llawn:

Ymunwch â’n Clwb Hwb misol i gael y cyfle i gyfarfod a sgwrsio â darparwyr gofal plant eraill, a phawb yn rhannu ac yn cael cefnogaeth ar bwnc misol.

Ar Ddydd Mercher, Ionawr 12fed 6.30yh arweinir ein Clwb Hwb gan Genius Within. Nod hwb mis Ionawr yw rhoi cyflwyniad i niwroamrywedd, eich helpu i adnabod cyflyrau niwroamrywiol megis Dyslecsia, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd, ac Awtistiaeth, a sut y gallwch gefnogi amgylchedd lle y gall galluoedd a thalentau arbenigol niwroleiafrifoedd ffynnu.

Cliciwch un o’r isod i fwcio
Aelod Gofal Plant Allysgol | Cost: £00.00
.

Aelodau Cysylltiol Bwcio | Cost: £00.00
.

Ddim yn Aelodau | Cost: £00.00
.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)