Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant / Digwyddiadau > Bwcio

Sgroliwch i lawr i fwcio

Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Y Broses Chwarae a Mathau o Chwarae


10 Chwefror 2022 - 10 Chwefror 2022

18:30 - 20:00

Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map

Cymhwysedd:
Rhoddir y flaenoriaeth o ran bwcio i aelodau hyd at 1 wythnos cyn y cwrs.

Nodiadau: 
Mae’r cwrs hwn yn llawn ar hyn o bryd. Mwy o ddyddiadau i ddod yn fuan. I gael eich ychwanegu at y rhestr aros, llenwch y ffurflen isod neu ebostiwch contact@clybiauplantcymru.org i gofrestru eich diddordeb am sesiwn yn y dyfodol.


Disgrifiad llawn:

Mae’r Sesiwn hwn yn rhan o raglen 5-wythnos i gefnogi’r sawl sy’n gweithio ym maes Gofal plant Allysgol, nail ai fel cwrs adnewyddu neu i’r sawl sy’n newydd i Waith Chwarae. Nid oes yn rhaid bod yn bresennol ym mhob sesiwn, ond mae’r oll yn fuddiol.

Bydd y  sesiwn yma’n canolbwyntio ar yr 16 math o chwarae, eu pwysigrwydd a’u buddion. Bydd y sesiwn yn edrych ar rôl y Gweithiwr Chwarae yn hwyluso mathau o chwarae, pwysigrwydd rhannau rhydd mewn Clybiau Allysgol a sut i’w darparu. Bydd yn edrych ar y broses chwarae a dulliau ymyrryd. Trafodir yr Egwyddorion Gwaith Chwarae, a sut y mae mathau o chwarae a dulliau ymyrryd yn cefnogi’r Egwyddorion Gwaith Chwarae.

**Rhoddir y flaenoriaeth o ran bwcio i aelodau hyd at 1 wythnos cyn y cwrs.

Cliciwch un o’r isod i fwcio
Aelod Gofal Plant Allysgol | Cost: £00.00
.

Aelodau Cysylltiol Bwcio | Cost: £00.00
.

Ddim yn Aelodau | Cost: £00.00
.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)