Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant / Digwyddiadau > Bwcio

Sgroliwch i lawr i fwcio

Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Mannau Chwarae


23 Chwefror 2022 - 23 Chwefror 2022

18:30 - 20:00

Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map

Cymhwysedd:
Rhoddir y flaenoriaeth o ran bwcio i aelodau hyd at 1 wythnos cyn y cwrs.

Nodiadau: 
Hyfforddiant drwy lwyfan www.Zoom.us


Disgrifiad llawn:

Mae’r Sesiwn hwn yn rhan o raglen 5-wythnos i gefnogi’r sawl sy’n gweithio ym maes Gofal plant Allysgol, nail ai fel cwrs adnewyddu neu i’r sawl sy’n newydd i Waith Chwarae. Nid oes yn rhaid bod yn bresennol ym mhob sesiwn, ond mae’r oll yn fuddiol.

Bydd y  sesiwn yma’n canolbwyntio ar fannau chwarae: rhai Affeithiol, Dros Dro, Parhaol a Materol. Sut mae Gweithwyr Chwarae’n hwyluso man chwarae cyfoethogol? Bydd yn hwyluso trafodaeth ar ymgynghori â phlant, a sut mae’r Gweithiwr Chwarae’n rhoi cyfleoedd i blant reoli a sefydlu eu mannau chwarae eu hunain? Myfyrdod: Sut ydych chi wedi eiriol dros y plant? Sut ydych chi wedi sicrhau bod gan y plant reolaeth dros eu man nhw? Beth a ellir ei wella?

**Rhoddir y flaenoriaeth o ran bwcio i aelodau hyd at 1 wythnos cyn y cwrs.

Cliciwch un o’r isod i fwcio
Aelod Gofal Plant Allysgol | Cost: £00.00
.

Aelodau Cysylltiol Bwcio | Cost: £00.00
.

Ddim yn Aelodau | Cost: £00.00
.

 

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)