Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant/Digwyddiadau

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn brofiadol ym maes datblygu a chyflenwi gweithdai a chymwysterau i wella ansawdd y gofal, y chwarae a’r dysgu a ddarperir i blant mewn clybiau. Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn ganolfan a gymeradwyir gan y Sefydliad Dyfarnu, CACHE, i gyflenwi cymwysterau achrededig mewn Gwaith Chwarae ac Asesu. 

Ein cyrsiau hyfforddi Cysylltwch â’r swyddfeydd rhanbarthol i brynu cyrsiau Cufarwyddiadur Hyfforddiant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 

Darperir hyfforddiant yn ddi-dâl fel arfer i’r clybiau sydd wedi ymaelodi â ni. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau mewn achosion lle darperir yr ariannu gan awdurdod lleol neu arianwyr arbennig a fydd yn caniatáu aelodau o ardal benodol yn unig i fod yn bresennol.  Gwelwch bob cwrs yn ein rhaglen i sicrhau eich bod  yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

 

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau yn ogystal archebu lle ar ein cyrsiau hyfforddi. Mae’n ofynnol i rai nad ydynt yn aelodau dalu ffi archebu (na ellir ei had-dalu).

Rhaid talu pob ffi archebu lle/ffi gwrs o fewn 3 diwrnod gwaith.  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod wedi talu.  Os na fyddwch yn derbyn cadarnhad, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol

Canslo:
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd wedi eu harchebu, RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf.  Bydd methiant i fod yn bresennol mewn sesiwn, heb fod wedi rhoi rhybudd digonol, yn golygu codi tâl arnoch am ddiffyg presenoldeb.

ARCHEBWCH ERBYN
DYDDIAD ENW
Cwrs Manylion Bwcio
Chwarae Allan gyda’r Elfennau - Gweithwyr Chwarae 01 Rhagfyr 2018 - 01 Rhagfyr 2018
NW
LL29 8HT | Gweld map
Archebwch nawr
Dim ond Actio 12 Rhagfyr 2018 - 12 Rhagfyr 2018
NW
LL29 8HT | Gweld map
Archebwch nawr
Cael Risg yn Iawn 12 Ionawr 2019 - 12 Ionawr 2019
NW
LL29 8HT | Gweld map
Archebwch nawr
Chwarae Allan gyda'r Elfennau 09 Mawrth 2019 - 09 Mawrth 2019
NW
LL29 8HT | Gweld map
Archebwch nawr
Cymraeg Achlysurol 13 Mawrth 2019 - 13 Mawrth 2019
NW
LL29 8HT | Gweld map
Archebwch nawr

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)