Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant/Digwyddiadau

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn brofiadol ym maes datblygu a chyflenwi gweithdai a chymwysterau i wella ansawdd y gofal, y chwarae a’r dysgu a ddarperir i blant mewn clybiau. Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn ganolfan a gymeradwyir gan y Sefydliad Dyfarnu, CACHE, i gyflenwi cymwysterau achrededig mewn Gwaith Chwarae ac Asesu. 

Ein cyrsiau hyfforddi Cysylltwch â’r swyddfeydd rhanbarthol i brynu cyrsiau Cyfarwyddiadur Hyfforddiant

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     

 

Darperir hyfforddiant yn ddi-dâl fel arfer i’r clybiau sydd wedi ymaelodi â ni. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau mewn achosion lle darperir yr ariannu gan awdurdod lleol neu arianwyr arbennig a fydd yn caniatáu aelodau o ardal benodol yn unig i fod yn bresennol.  Gwelwch bob cwrs yn ein rhaglen i sicrhau eich bod  yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

 

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau yn ogystal archebu lle ar ein cyrsiau hyfforddi. Mae’n ofynnol i rai nad ydynt yn aelodau dalu ffi archebu (na ellir ei had-dalu).

Rhaid talu pob ffi archebu lle/ffi gwrs o fewn 3 diwrnod gwaith.  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod wedi talu.  Os na fyddwch yn derbyn cadarnhad, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol

Canslo:
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd wedi eu harchebu, RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf.  Bydd methiant i fod yn bresennol mewn sesiwn, heb fod wedi rhoi rhybudd digonol, yn golygu codi tâl arnoch am ddiffyg presenoldeb.


Rydym yn Is-Gontractwr i Hyfforddiant Torfaen er mwyn cyflenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae; am fwy o fanylion cliciwch yma.  

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

 

Os ydych â diddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi, gallwch lawrlwytho ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma a’i hanfon i un o’n Swyddfeydd Rhanbarthol

ARCHEBWCH ERBYN
DYDDIAD ENW
Cwrs Manylion Bwcio
Chwarae Crefftus, gweithdy ymarferol i Weithwyr Chwarae 12 Tachwedd 2019 - 12 Tachwedd 2019
NW
Clybiau Plant Cymru kids' Clubs, 19 Princes Drive, | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - Gogledd Cymru 20 Tachwedd 2019 - 20 Tachwedd 2019
NW
Rhostrehwfa, Llangefni, Ynys Mon LL77 7YU | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Dathlu 21 Tachwedd 2019 - 21 Tachwedd 2019
SE
Canolfan Integredig i Blant, Rhydfelen CF37 5DB | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - Gorllewin Cymru 26 Tachwedd 2019 - 26 Tachwedd 2019
WW
Canolfan y Mount, Caerfyrddin SA31 1JT | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ansawdd Gofal 27 Tachwedd 2019 - 27 Tachwedd 2019
SE
Canolfan Gymunedol Newport East, NP19 4NA | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - De Ddwyrain Cymru 28 Tachwedd 2019 - 28 Tachwedd 2019
SE
Canolfan Byw'n Egnïol Pont-y-pŵl | Gweld map
Archebwch nawr
Chwarae Heriol, gweithdy ymarferol i Weithwyr Chwarae 21 Ionawr 2020 - 21 Ionawr 2020
NW
Clybaiu Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive, | Gweld map
Archebwch nawr
Cael Risg yn Iawn 25 Ionawr 2020 - 25 Ionawr 2020
SE
Canolfan Gymunedol Newport East, NP19 4NA | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Cyfartaledd a Chynhwysiad 10 Chwefror 2020 - 17 Chwefror 2020
SE
Newport East Community Centre, NP19 4NA | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - Gorllewin Cy 12 Chwefror 2020 - 12 Chwefror 2020
WW
Parc Y Bocs, Kidwelly, SA175AB | Gweld map
Archebwch nawr
Streips Tebyg, Sawl Ffordd 18 Chwefror 2020 - 18 Chwefror 2020
NW
Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs 19 Princes Drive, | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiadau ‘Lansio’ Asiantaeth Ofod y DU i Weithwyr Chwarae! 29 Chwefror 2020 - 29 Chwefror 2020
NW
The Westwood Centre CH7 2JT | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - Gorllewin Cy 29 Chwefror 2020 - 29 Chwefror 2020
WW
Scolton Manor, Haverfordwest, SA62 5QL | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith - Pencoed 17 Mawrth 2020 - 17 Mawrth 2020
SE
St May's Hotel and Golf Club, Pencoed, CF35 5EA | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Cyfartaledd a Chynhwysiad 19 Mawrth 2020 - 26 Mawrth 2020
SE
Newport East Community Centre, NP19 4NA | Gweld map
Archebwch nawr

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)