Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant/Digwyddiadau

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn brofiadol ym maes datblygu a chyflenwi gweithdai a chymwysterau i wella ansawdd y gofal, y chwarae a’r dysgu a ddarperir i blant mewn clybiau. Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn ganolfan a gymeradwyir gan y Sefydliad Dyfarnu, CACHE, i gyflenwi cymwysterau achrededig mewn Gwaith Chwarae ac Asesu. 

Ein cyrsiau hyfforddi Cysylltwch â’r swyddfeydd rhanbarthol i brynu cyrsiau Cyfarwyddiadur Hyfforddiant

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 
 

Darperir hyfforddiant yn ddi-dâl fel arfer i’r clybiau sydd wedi ymaelodi â ni. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau mewn achosion lle darperir yr ariannu gan awdurdod lleol neu arianwyr arbennig a fydd yn caniatáu aelodau o ardal benodol yn unig i fod yn bresennol.  Gwelwch bob cwrs yn ein rhaglen i sicrhau eich bod  yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

 

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau yn ogystal archebu lle ar ein cyrsiau hyfforddi. Mae’n ofynnol i rai nad ydynt yn aelodau dalu ffi archebu (na ellir ei had-dalu).

Rhaid talu pob ffi archebu lle/ffi gwrs o fewn 3 diwrnod gwaith.  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod wedi talu.  Os na fyddwch yn derbyn cadarnhad, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol

Canslo:
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd wedi eu harchebu, RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf.  Bydd methiant i fod yn bresennol mewn sesiwn, heb fod wedi rhoi rhybudd digonol, yn golygu codi tâl arnoch am ddiffyg presenoldeb.Rydym yn Is-gontractiwr i ACT a Chwmni Hyfforddiant Cambrian i gylfenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae; am fwy o fanylion cliciwch yma.  

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

    

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi gofynnwn i chi gwblhau ein ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma.

ARCHEBWCH ERBYN
DYDDIAD ENW
Cwrs Manylion Bwcio
Cyflwyniad i Ecordia - cyfle i ddysgu Ecordia sylfaenol 05 Mai 2022 - 05 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Ymgynghori Llywodraeth Cymru 11 Mai 2022 - 11 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Clwb Hwb - Cefnogi cynhwysiant 12 Mai 2022 - 12 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cefnogi Plant a Phobl Ifanc Trawsryweddol 17 Mai 2022 - 17 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cefnogi’r Sector Allysgol ledled Cymru (i Gydlynwyr Gofal Plant Awdurdodau Lleol) 18 Mai 2022 - 18 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cyflwyniad i Ecordia - cyfle i ddysgu Ecordia sylfaenol 25 Mai 2022 - 25 Mai 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Clwb Hwb – Perffeithio Polisïau 09 Mehefin 2022 - 09 Mehefin 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Tipyn Bach o Gymraeg - Casnewydd 16 Mehefin 2022 - 16 Mehefin 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cynllunio ar gyfer Clybiau Allysgol iach a hapus 22 Mehefin 2022 - 22 Mehefin 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Clwb Hwb - Camau Cymraeg Clybiau 14 Gorffennaf 2022 - 14 Gorffennaf 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 11 Awst 2022 - 11 Awst 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein - Rôl y Gweithiwr Chwarae: Cyflwyniad i Waith Chwarae 07 Medi 2022 - 07 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 08 Medi 2022 - 08 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Y Broses Chwarae a Mathau o Chwarae 14 Medi 2022 - 14 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Mannau Chwarae 21 Medi 2022 - 21 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Risg mewn Chwarae 28 Medi 2022 - 28 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cefnogi’r Sector Allysgol ledled Cymru (i Gydlynwyr Gofal Plant Awdurdodau Lleol) 28 Medi 2022 - 28 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Chwarae Heriol 05 Hydref 2022 - 05 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Tipyn Bach o Gymraeg - Casnewydd 11 Hydref 2022 - 11 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 13 Hydref 2022 - 13 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 10 Tachwedd 2022 - 10 Tachwedd 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 08 Rhagfyr 2022 - 08 Rhagfyr 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Tipyn Bach o Gymraeg - Casnewydd 09 Chwefror 2023 - 09 Chwefror 2023
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)