Existing Members Find a club Setup a club

Hyfforddiant/Digwyddiadau

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn brofiadol ym maes datblygu a chyflenwi gweithdai a chymwysterau i wella ansawdd y gofal, y chwarae a’r dysgu a ddarperir i blant mewn clybiau. Mae Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs yn ganolfan a gymeradwyir gan y Sefydliad Dyfarnu, CACHE, i gyflenwi cymwysterau achrededig mewn Gwaith Chwarae ac Asesu. 

Ein cyrsiau hyfforddi Cysylltwch â’r swyddfeydd rhanbarthol i brynu cyrsiau Cyfarwyddiadur Hyfforddiant

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 
 

Darperir hyfforddiant yn ddi-dâl fel arfer i’r clybiau sydd wedi ymaelodi â ni. Mae’n bosibl y bydd cyfyngiadau mewn achosion lle darperir yr ariannu gan awdurdod lleol neu arianwyr arbennig a fydd yn caniatáu aelodau o ardal benodol yn unig i fod yn bresennol.  Gwelwch bob cwrs yn ein rhaglen i sicrhau eich bod  yn gymwys, neu ffoniwch eich swyddfa leol.

 

Mewn rhai achosion gall rhai nad ydynt yn aelodau yn ogystal archebu lle ar ein cyrsiau hyfforddi. Mae’n ofynnol i rai nad ydynt yn aelodau dalu ffi archebu (na ellir ei had-dalu).

Rhaid talu pob ffi archebu lle/ffi gwrs o fewn 3 diwrnod gwaith.  Dylech dderbyn cadarnhad o’ch lle o fewn 5 niwrnod wedi talu.  Os na fyddwch yn derbyn cadarnhad, cysylltwch â’ch Swyddfa Ranbarthol

Canslo:
Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol mewn unrhyw sesiynau sydd wedi eu harchebu, RHAID i chi roi rhybudd o 48 awr o leiaf.  Bydd methiant i fod yn bresennol mewn sesiwn, heb fod wedi rhoi rhybudd digonol, yn golygu codi tâl arnoch am ddiffyg presenoldeb.Rydym yn Is-gontractiwr i ACT a Chwmni Hyfforddiant Cambrian i gylfenwi Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae; am fwy o fanylion cliciwch yma.  

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Am fwy o wybodaeth dewiswch y dolenni isod.

    

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am gwrs hyfforddi gofynnwn i chi gwblhau ein ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb yma.

ARCHEBWCH ERBYN
DYDDIAD ENW
Cwrs Manylion Bwcio
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Mannau Chwarae 21 Medi 2022 - 21 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Risg mewn Chwarae 28 Medi 2022 - 28 Medi 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Datblygu'ch Arferion Gwaith Chwarae eich Hun a'ch Arferion Tîm 04 Hydref 2022 - 11 Hydref 2022
NW
LL11 2PD | Gweld map
Archebwch nawr
Gweithdy Ar-lein – Rôl y Gweithiwr Chwarae: Chwarae Heriol 05 Hydref 2022 - 05 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Tipyn Bach o Gymraeg - Casnewydd 11 Hydref 2022 - 11 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Sefydliad Corfforedig Elusennol: Cefnogi Adrodd yn Ôl  12 Hydref 2022 - 12 Hydref 2022
Ar-lein
| Gweld map
Archebwch nawr
Clwb Hwb - Sôn am Ansawdd 13 Hydref 2022 - 13 Hydref 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddolyng 18 Hydref 2022 - 18 Hydref 2022
Ar-lein
Online via Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Mae Hawliau a Chyfranogaeth Plant 08 Tachwedd 2022 - 15 Tachwedd 2022
NW
LL11 2PD | Gweld map
Archebwch nawr
Cefnogi’r Sector Allysgol ledled Cymru (i Gydlynwyr Gofal Plant Awdurdodau Lleol) 09 Tachwedd 2022 - 09 Tachwedd 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Clwb Hwb – Hyrwyddo Annibyniaeth Plant 10 Tachwedd 2022 - 10 Tachwedd 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Digwyddiad Rhwydwaith Ar-lein: Clwb Hwb 08 Rhagfyr 2022 - 08 Rhagfyr 2022
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr
Tipyn Bach o Gymraeg - Casnewydd 09 Chwefror 2023 - 09 Chwefror 2023
Ar-lein
Ar-lein trwy Zoom | Gweld map
Archebwch nawr

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)