Existing Members Find a club Setup a club

Swyddi Gwag

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn hysbysebu swyddi gwag taledig neu wirfoddol ar ran ei Clybiau Gofal Plant All-Ysgol a sefydliadau perthnasol eraill yng Nghymru. Am ragor o wybodaeth, dylai darpar ymgeiswyr ddefnyddio’r manylion cyswllt sydd yn yr hysbyseb ac ymwneud yn uniongyrchol â’r person a osododd yr hysbyseb, ac nid â Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs.

Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn derbyn cyfrifoldeb am ansawdd na chynnwys yr hysbyseb, nac ychwaith am arferion cyflogi’r Aelod sy’n gosod yr hysbyseb, nac yn cymeradwyo unrhyw un o'r cyflogwyr a restrir. Nid yw Clybiau Plant Cymru Kids' yn cyflogi staff ar ran unrhyw gyfundrefn arall

Hysbysebu Swydd Wag

Gall aelodau o Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs hysbysebu swyddi gwag ar y wefan hon AM DDIM.  I hysbysebu swydd, llenwch y ffurflen isod, gan gynnwys eich rhif aelodaeth, ac fe wnawn ni osod y swydd ar y wefan.

Os nad ydych yn aelod, ac yn dymuno hysbysebu swydd, yna rhowch gyfeiriad anfoneb ar y ffurflen, ac fe wnawn eich anfonebu am y swm o £50 (drwy Paypal) i hysbysebu eich swydd.

Os hoffech fwy o wybodaeth ar ddod yn aelod, cliciwch ymaos gwelwch yn dda.

Eich enw *
Teitl eich swydd *
Sefydliad *
Rhif ffôn *
Cyfeiriad e-bost *
A ydych yn aelod o Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs? *


Os ydych, rhowch eich rhif aelodaeth yma:

Os na, anfonir anfoneb electronig atoch drwy Paypal am £50.00. Ni chaiff eich hysbyseb ei osod hyd nes y bydd y tâl wedi ei dderbyn, a ddylai fod o fewn 5 niwrnod gwaith.  
Teitl y swydd *
Lleoliad y swydd (yn cynnwys y cod post) *
Dyddiad cau i ymgeiswyr: *
Oriau wythnosol a gontractir: *
Cyflog: *
Dyddiau a weithir (dewiswch bob un cymwys) *


Oriau i’w gweithio: (dewiswch bob un cymwys) *Oriau gwaith: (dewiswch bob un cymwys) *


Cymwysterau / profiad gofynnol: *
Disgrifiad o'r dyletswyddau: *
Sut i ymgeisio *
A ydych am i’r swydd hon gael ei hysbysebu yn Gymraeg ac yn Saesneg? (Bydd cyfieithiad i’r Saesneg yn ddi-dâl) *A ydych am i’r swydd hon gael ei hysbysebu ar y Cyfryngau Cymdeithasol?* *
* - Meysydd gofynnol

Gwirfoddoli

Efallai eich bod yn ystyried gyrfa mewn Gofal Plant All-Ysgol ac arnoch angen rhywfaint o brofiad.  Ydych chi wedi ystyried gwirfoddoli?

Gall Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs eich cysylltu â’ch Clybiau Gofal Plant All-Ysgol lleol fel y gallwch gynnig eich gwasanaeth fel gwirfoddolwr. Anfonwch eich CV a’ch manylion cyswllt i  volunteering@clybiauplantcymru.org ac fe’ch cysylltwn â chlybiau cyfagos………o hynny ‘mlaen, penderfynwch chi!

Cysylltu â ni

Enw (gofynnol)   Ebost (gofynnol)
 
Ffôn   Rhif symudol
 
Ymholiad (gofynnol)